Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Knižnica | imrsas.sk
Knižnica

Pracovníčka knižnice:

Špecializácia

 • Poskytovanie informačných služieb vychádzajúcich zo skúmania vedecko-výskumných úloh
 • Budovanie informačného fondu, ktorý pomáha pri vedeckej špecializácii a výskumných úlohách ústavu
 • Poskytovanie rešerší, bibliografických, knižničných a faktografických informačných služieb
 • Poskytovanie sekundárnych informácií budovaním a využívaním  vlastnej databázy, získavaním informácií z externých zdrojov
 • Zhromažďovanie a odborné spracovanie informačných zdrojov
 • Nákup a akvizícia domácej a zahraničnej technickej literatúry
 • Poskytovanie domácej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
 • Dopĺňanie informačného fondu cez medzinárodnú výmenu publikácii
 • Registrovanie publikačnej činnosti a citácií zamestnancov ústavu a budovanie databázy
 • Poskytovanie kopírovacich služieb pre informačné účely
 • Budovanie automatických informačných systémov spracovania
 • Spolupráca pri budovaní jednotného informačného systému vnútri SAV cez Ústrednú knižnicu SAV, a to v oblasti knižničných fondov a publikačnej činnosti
 • Medzinárodná spolupráca v rámci informačných fondov cez sumárne databázy
 • Aktualizácia internetovej stránky ústavu
 • Práca v redakcii ústavného časopisu Powder Metallurgy Progress
 • Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
 • Zverejňovanie dokladov (faktúr a objednávok) na ústavnej webovej stránke

UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk