Centrum excelentnosti

Centrum of Excelence
NANOSMART

 

Vedúci:   

 • Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.

Členovia: 

 •    Ústav experimentálnej fyziky
  •  RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. - zástupca vedúceho
  •  Ing. Pavel Diko, DrSc.
 •    Ústav geotechniky
  •  Prof.RNDr. Peter Baláž, DrSc.
 •    Ústav anorganickej chémie
  •  Prof.RNDr. Pavol Šajgalí­k, DrSc.
 •    Ústav materiálov a mechaniky strojov
  •  Ing. František Simančí­k, DrSc.
 •    Fyzikálny ústav
  •    Ing. Peter Švec,CSc.- zástupca vedúceho    
             

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk