Faktúry 2018/3

Faktúry 2018

Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.7.2018 do 30.9.2018

Por. č.
Č. faktúry
Predmet
Cena s DPH
Č. zmluvy
Č. obj.
Dátum
Dodávateľ
254/18/F
019040178
Stravné lístky
6 635,52
-
-
2.7.2018
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava IČO: 31328695
255/18/F
2018000947
Zdravotná služba
302,72
-
-
4.7.2018
Medison, s.r.o., Obchodná 16, Košice IČO: 36679135
256/18/F
8211598573
Telekom. služby
88,09
-
-
2.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
257/18/F
180369
Kvapalný dusík
153,60
-
20/18/M
2.7.2018
Cryosoft, s.r.o., Považská 40/A, Košice IČO: 36578797
258/18/F
6861296436
Nájom fľaša
122,82
-
-
10.7.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
259/18/F
6861297044
Dusík
37,38
-
92/18/M
11.7.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
260/18/F
4215450199
Nájom plyny
26,64
-
-
10.7.2018
Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava IČO: 31373861
261/18/F
4215450435
Fľaše
5,98
-
-
10.7.2018
Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava IČO: 31373861
262/18/F
4590992701
Benzín
245,35
-
-
9.7.2018
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava IČO: 31322832
263/18/F
3500308641
Mobil
7,03
-
-
11.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
264/18/F
7292906597
Elektrina
2 909,22
-
-
15.6.2018
VSE a.s., Mlynská 31, Košice IČO: 44483767
265/18/F
4118016386
Hlas. pripojenie
88,40
-
-
4.7.2018
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava IČO: 46303502
266/18/F
-
Úhrada
238,98
-
-
-
RTVS, Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480
267/18/F
2123949760
Vodné a stočné
770,05
-
-
6.7.2018
VVS a.s., Komenského 52, Košice IČO: 36570460
268/18/F
2123950350
Vodné a stočné
485,55
-
-
6.7.2018
VVS a.s., Komenského 52, Košice IČO: 36570460
269/18/F
4220260111
Chladnička
280,33
-
-
17.7.2018
Nay a.s., Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487
270/18/F
4215628154
Plyny
13,20
-
-
16.7.2018
Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava IČO: 31373861
271/18/F
8213122136
Telekom. služby
16,90
-
-
16.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
272/18/F
8213122157
Telekom. služby
32,50
-
-
18.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
273/18/F
7292412360
Elektrina
262,62
-
-
16.7.2018
VSE a.s., Mlynská 31, Košice IČO: 44483767
274/18/F
5214372018
Servis výťahov
33,72
-
-
20.7.2018
SAV, Štefánikova 49, Bratislava, IČO: 00037869
275/18/F
8213653648
Telekom. služby
29,15
-
-
27.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
276/18/F
6861301451
Argón
593,24
-
96/18/M
24.7.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
277/18/F
6861300062
Nájom fľaša
127,38
-
-
19.7.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
278/18/F
8213653638
Telekom. služby
101,24
-
-
30.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
279/18/F
8213653615
Telekom. služby
31,97
-
-
27.7.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
280/18/F
4215659352
Deuterium
1 745,82
-
-
23.7.2018
Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava IČO: 31373861
281/18/F
663062018
Časopis PMP
450,00
-
-
24.7.2018
De Gruyter Poland, ul. B. Zuga 32A, Warszawa, PL
282/18/F
5918023312
Zbierka zákonov
84,00
-
-
31.7.2018
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503
283/18/F
7292412360
Elektrina
5185,80
-
-
16.7.2018
VSE a.s., Mlynská 31, Košice IČO: 44483767
284/18/F
0882018
Oprava mikroskopu
15318,00
-
016/2018
-
Specion, s.r.o., Budějovická 1998/55, Praha
285/18/F
022850178
Stravné lístky
1474,56
-
-
7.8.2018
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava IČO: 31328695
286/18/F
20180639
Účastnícly poplatok
192,00
-
-
11.6.2018
SlovCert, s.r.o., Podunajská 36, Bratislava IČO: 31398723
287/18/F
4591005949
Benzín
95,46
-
-
8.8.2018
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava IČO: 31322832
288/18/F
4215717428
Fľaše
5.98
-
-
6.8.2018
Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava IČO: 31373861
289/18/F
180441
Kvapalný dusík
192,00
-
-
3.8.2018
Cryosoft, s.r.o., Považská 40/A, Košice IČO: 36578797
290/18/F
2124060915
Vodné a stočné
681,76
-
-
3.8.2018
VVS a.s., Komenského 52, Košice IČO: 36570460
291/18/F
4118020843
Hlasové pripojenie
72,00
-
-
-
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava IČO: 46303502
292/18/F
8214129045
Telekom. služby
6,56
-
-
-
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
293/18/F
8215079740
Telekom. služby
23,33
-
-
15.8.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
294/18/F
8215079764
Telekom. služby
43,87
-
-
16.8.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
295/18/F
6861306936
Nájom fľaša
144,18
-
-
8.8.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
296/18/F
5214652018
Servis výťahov
33,72
-
-
27.8.2018
SAV, Štefánikova 49, Bratislava, IČO: 00037869
297/18/F
198
Ubytovanie
840,00
-
99/18/M
22.8.2018
Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice IČO: 31737510
298/18/F
8215616584
Telekom. služby
25,99
-
-
30.8.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
299/18/F
8215616606
Telekom. služby
53.99
-
-
31.8.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
300/18/F
8215616624
Telekom. služby
28,99
-
-
30.8.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
301/18/F
4218097075
Vákuové kalenie
39,36
-
90/18/M
22.8.2018
Voestalpine Slovakia, s.r.o., Čsl. armády 5622/5, Martin IČO: 36375802
302/18/F
280730
Prehliadka výťahov
152,79
-
217/17/M
23.8.2018
Liftex, Exnárova 6, Košice IČO: 17251605
303/18/F
1059792018
Letenka
2 000,00
-
-
5.9.2018
Asiana, s.r.o., Lazaretská 12, Bratislava, IČO: 46301160
304/18/F
3180001878
El. energia refundácia
573,76
-
-
6.9.2018
UPJŠ, Šrobárova 2, Košice IČO: 00397768
305/18/F
-
Komunálny odpad
519,99
-
-
18.4.2018
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice IČO: 00691135
306/18/F
-
Poistné
274,91
-
-
22.8.2018
Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava IČO: 00653501
307/18/F
-
Poistné
79,80
-
-
22.8.2018
Uniqa poisťovňa a.s., Lazaretská 15, Bratislava IČO: 00653501
308/18/F
2219571242
Publikácia
654.00
-
-
6.9.2018
TransTechPublications Ltd, Reinhardstrasse 18, Zurich, Swiss
309/18/F
2219571242
Publikácia
1 485,00
-
-
6.9.2018
TransTechPublications Ltd, Reinhardstrasse 18, Zurich, Swiss
310/18/F
20180036
Oprava detektoru
8 292,00
-
14/18/M
6.9.2018
Jeol SAS, Karlovo nám. 13, Praha, ČR
311/18/F
110180157
Materiál
1 019,00
-
42/18/M
6.9.2018
Elmarco, s.r.o., Svárovská 621, Liberec, ČR
312/18/F
8216093818
Telekom. služby
12,51
-
-
7.9.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
313/18/F
4118022568
Hlasové pripojenie
109,20
-
-
6.9.20
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava IČO: 46303502
314/18/F
181066
Letenka
786,00
Z201837039-
10.9.2018
Sky travel, s.r.o., Letná 45, Košice IČO: 36667234
315/18/F
180492
Kvapalný dusík
153,60
-
-
5.9.2018
Cryosoft, s.r.o., Považská 40/A, Košice IČO: 36578797
316/18/F
4215998611
Fľaše5.98
-
-
10.9.2018
Linde Gas, Tuhovská 3, Bratislava IČO: 31373861
317/18/F
6861312103
Fľaše
136,98
-
-
22.8.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
318/18/F
6861319136
Fľaše
157,86
-
-
10.9.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
319/18/F
1826833
Tonery
509,46
-
-
19.9.2018
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice IČO: 36212466
320/18/F
6861321227
Vodík, dusík
88,16
-
106/18/M
17.9.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
321/18/F
8217049158
Telekom. služby
32,36
-
-
14.9.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
322/18/F
8217049145
Telekom. služby
20,00
-
-
14.9.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
323/18/F
2124178612
Vodné a stočné
757,49
-
-
5.9.2018
VVS a.s., Komenského 52, Košice IČO: 36570460
324/18/F
180101655
Tonery
893,60
-
109/18/M
13.9.2018
Focus computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice IČO: 36188778
325/18/F
2181349
Reklam. materiál
466,44
-
111/18/M
20.9.2018
Kreatívny raj, s.r.o., Vansovej 6533/13, Prešov IČO: 47456094
326/18/F
8217593001
Telekom. služby
44,95
-
-
27.9.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
327/18/F
8217593046Ttelekom. služby
28,99
-
-
27.9.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
328/18/F
8217593030
Telekom. služby
55,57
-
-
28.9.2018
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
329/18/F
6861324129
Nájom fľaša
151,98
-
-
20.9.2018
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava IČO: 00685852
330/18/F
4591026494
Benzín
268,03
-
-
21.9.2018
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava IČO: 31322832
331/18/F
2522609432
Benzín
53,52
-
-
21.9.2018
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava IČO: 31322832
332/18/F
7292413741
Elektrina
4 438,08
-
-
13.9.2018
VSE a.s., Mlynská 31, Košice IČO: 44483767
333/18/F
161855012
Stravné lístky
2 135,20
-
-
27.9.2018
ÚMV SAV, THS, Watsonova 47, Košice IČO: 00166804
334/18/F
161855007
Stravné lístky
1 978,80
-
-
26.9.2018
ÚMV SAV, THS, Watsonova 47, Košice IČO: 00166804
335/18/F
161855003
Stravné lístky
530,40
-
-
25.9.2018
ÚMV SAV, THS, Watsonova 47, Košice IČO: 00166804
336/18/F
181117204
Letenka
765,00
Z201838086
-
25.9.2018
Tucan, s.r.o., Za kasárňou 1, Bratislava IČO: 35697300
337/18/F
181176
Letenka
961,00
Z201839572
-
26.9.2018
Sky travel, s.r.o., Letná 45, Košice IČO: 36667234
338/18/F
5924010629
Servis
6 078,00
-
-
21.9.2018
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Račianska 12481/77/A, Bratislava IČO: 46095969
339/18/F
5214982018
Servis výťahov
33,72
-
-
25.9.2018
SAV, Štefánikova 49, Bratislava, IČO: 00037869
340/18/F
2261472100
Materiál
745,80
-
112/18/M
24.9.2018
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, Vienna, Austria

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk