Faktúry 2016/3

Faktúry 2016/3

Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.7.2016 do 30.9.2016

261/16/F
162016
Spracovanie rozpočtu v laboratóriu
200,00
-
86/16/M
23.6.2016
Ekonomstav, s.r.o., Floriánska 1362/7, 040 01 Košice IČO: 47084171
262/16/F
1116402324
Vákuové komponenty
828,45
-
98/16/M
-
Pfeiffer Vacuum, Diefenbachgasse 35, AT 1150 Wien
263/16/F
4141603645
Materiál do laboratória
11,40
Z201614199
-
27.6.2016
Mikrochem Trade, s.r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok IČO: 35948655
264/16/F
20160018
Náhradný diel k elektrón mikroskopu
420,94
-
95/16/M
27.6.2016
JEOL SAS, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha IČO: 41691415
265/16/F
20160024
Servis elektrón. mikroskopu
6 467,50
-
35/16/M
30.6.2016
JEOL SAS, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha IČO: 41691415
266/16/F
7605620703
Mobil
25,87
-
-
30.6.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
267/16/F
7605478477
Mobil
18,19
-
-
30.6.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
268/16/F
7605588387
Mobil
72,23
-
-
30.6.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
269/16/F
FV16374
Materiál
333,30
Z201614071
-
1.7.2016
I.T.A., s.r.o., Slovenská 26, 040 01 Košice IČO: 36591246
270/16/F
8620028052
Chemikálie
131,66
Z201614590
-
1.7.2016
Sigma-Aldrich, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha IČO: 44613385
271/16/F
216013605
Xero papier
33,60
-
-
4.7.2016
Papera, s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182
272/16/F
2016001012
Pracovná zdravotná služba
302,72
-
-
4.7.2016
Medison, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
273/16/F
-
Úhrada 3.Q.
238,98
-
-
-
Rozhlas a televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47232480
274/16/F
160246
Kvapalný dusík
153,60
-
109/16/M
4.7.2016
Cryosoft, s.r.o., B. Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
275/16/F
2016181
Ubytovanie
547,50
-
60/16/M
4.7.2016
Penzión Grand, Ostravská 1015/16, 040 01 Košice IČO: 47089920
276/16/F
160100649
Tlač posterov
39,16
-
102/16/M
6.7.2016
Copyvait, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
277/16/F
1670005011
Stravné lístky
5 160,96
-
-
7.7.2016
Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava IČO: 35683813
278/16/F
4207900481
Nájomné za nádoby
50,40
-
-
8.7.2016
Linde Gas, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
279/16/F
171610125
Ubytovanie
149,35
-
96/16/M
8.7.2016
Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice IČO: 42159580
280/16/F
4590688930
Pohonné hmoty
332,78
-
-
8.7.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
281/16/F
2521720811
Pohonné hmoty
45,89
-
-
8.7.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
282/16/F
2121322396
Vodné a stočné
376,58
-
-
6.7.2016
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
283/16/F
261/8/2016
Úhrada DPH
1 909,50
-
-
8.7.2016
Daňový úrad, Rozvojová 2, 041 90 Košice
284/16/F
4116017852
Hlasové pripojenie
123,29
-
-
6.7.2016
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
285/16/F
2121323841
Vodné a stočné
439,49
-
-
-
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
286/16/F
161670028
Stravné lístky
1 409,95
-
-
-
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
287/16/F
4207900070
Prenájom fliaš
535,18
359217792
-
11.7.2016
Linde Gas, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
288/16/F
16RE0478
Náhradné diely
2 045,77
-
100/16/M
11.7.2016
Edmund Bühler GmbH, Am Ettenbach 6, 72379 Hechingen, Germany
289/16/F
160268
Kancelársky nábytok
1 236,00
-
91/16/M
11.7.2016
Cryosoft, s.r.o., B. Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
290/16/F
20160506
Stolový počítač
780,00
Z201616882
-
14.7.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
291/16/F
20160505
Notebook
1 179,16
Z201616880
-
14.7.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
292/16/F
6861047500
Nájomné za fľaše
275,35
-
-
12.7.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
293/16/F
7605961959
Mobil
18,78
-
-
15.7.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
294/16/F
8449
Tovar
263,41
-
-
15.7.2016
Hornbach, s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava IČO: 35838949
295/16/F
20160530
Tlačiareň
529,99
Z201617149
-
15.7.2016
Abcom, s.r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice IČO: 46112961
296/16/F
160980
Letenka289,00Z201617166-15.7.2016Sky Travel, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
297/16/F
2016001159
Preventívne lekárske prehliadky
28,20
-
-
18.7.2016
Medison, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
298/16/F
7292310946
Elektrina
146,30
-
-
14.7.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
299/16/F
7605999090
Mobil
14,08
-
-
15.7.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
300/16/F
7292310946
Elektrina
4 633,20
-
-
14.7.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
301/16/F
16113
Bezpečnostnotechnická služba
398,34
-
-
21.7.2016
Hana Libová-BP, Pod hrabinou 24, 040 16 Košice-Myslava IČO: 17248523
302/16/F
4590694460
Pohonné hmoty
113,65
-
-
22.7.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava IČO: 31322832
303/16/F
2521736644
Pohonné hmoty
47,55
-
-
22.7.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava IČO: 31322832
304/16/F
1601455
Toner
488,00
-
-
22.7.2016
Eko Toner, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO: 47689650
305/16/F
510
Toner
323,99
Z201616444
-
21.7.2016
Juriga, s.r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava IČO: 31344194
306/16/F
8620028223
Chemikálie
180,00
Z201615787
-
25.7.2016
Sigma-Aldrich, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 IČO: 44613385
307/16/F
8620028224
Chemikálie
225,00
Z201617590
-
-
Sigma-Aldrich, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 IČO: 44613385
308/16/F
6861050541
Dusík
552,57
-
106/16/M
25.7.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
309/16/F
3671600439Údržba kopírky
185,05-105/16/M25.7.2016AutoCont, s.r.o., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice IČO: 36396222
310/16/F
272016
Preklad textu
135,00
-
101/16/M
25.7.2016
T. Martin, Czambelova 4, 040 01 Košice IČO: 40259633
311/16/F
6861051516
Stlačený vzduch
34,06
-
110/16/M
27.7.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
312/16/F
20160554
Počítač
668,00
Z201618039
-
29.7.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
313/16/F
7606589477
Mobil
25,87
-
-
29.7.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
314/16/F
7606553804
Mobil
72,77
-
-
29.7.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
315/16/F
7606444394
Mobil
20,29
-
-
29.7.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
316/16/F
16500562
Target
1 540,00
-
97/16/M
29.7.2016
Porexi, s.r.o., Horymírova 75/416, 700 30 Ostrava IČO: 64084981
317/16/F
2261183388
Laboratórne potreby
21,40
Z201614551
-
1.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
318/16/F
2261187230
Laboratórne potreby
41,48
Z201614551
-
11.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
319/16/F
2261186245
Laboratórne potreby
83,64
Z201614551
-
8.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
320/16/F
2261186766
Laboratórne potreby
180,67
Z201614551
-
10.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
321/16/F
2261185824
Laboratórne potreby
22,65
Z201614551
-
8.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
322/16/F
2261182874
Laboratórne potreby
378,81
Z201614551
-
2.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
232/16/F
160314
Stavebný materiál
1 947,19
-
114/16/M
10.8.2016
Cryosoft, s.r.o., B. Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
233/16/F
4141604340
Laboratórne potreby
22,49
Z201614199
-
8.8.2016
Mikrochem Trade, s.r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok IČO: 35948655
234/16/F
260730
Služby
612,00
-
8/16/M
12.8.2016
Veronika Rusnačková-Liftex, Exnárova 6, 040 22 Košice IČO: 17251605
235/16/F
16209
Laboratórne potreby
334,00
Z201615778
-
-
AZ Chrom, s.r.o., Robotnícka 10, 831 03 Bratislava IČO: 44984936
236/16/F
1670005891
Stravné lístky
967,68
10000523-
9.8.2016
Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava IČO: 35683813
237/16/F
2016278
Licencia
599,00
-
-
8.8.2016
Crystal Impact, Kreuzherrenstr. 102, D-53227 Bonn, VAT: DE190701391
238/16/F
7606955906
Mobil
20,89
-
-
17.8.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
239/16/F
1611642
Počítačové komponenty
166,92
-
PN1602387
5.8.2016
Datacomp, s.r.o., Tomášikova 37, 040 01 Košice IČO: 36212466
240/16/F
Pošt.pouk.
PZP auto
74,58
-
-
18.8.2016
Uniqa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava IČO: 00653501
241/16/F
Pošt.pouk.
Havarijné poistenie auto
274,91
-
-
18.8.2016
Uniqa a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava IČO: 00653501
242/16/F
4208219902
Nájomné plyny
52,08
-
-
5.8.2016
Linde Gas, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
243/16/F
6861055587
Nájomné za fľaše
296,98
-
-
8.8.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
244/16/F
4208219549
Prenájom fliaš
341,14
-
-
5.8.2016
Linde Gas, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
245/16/F
6861056337
Vodík
214,18
-
113/16/M
-
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
246/16/F
4590700434
Benzín
30,82
-
-
8.8.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava IČO: 31322832
247/16/F
7606923148
Mobil
20,40
-
-
16.8.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
248/16/F
21611610
Kelímok žíhací
115,80
Z201618086
-
17.8.2016
Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava IČO: 35848189
249/16/F
1699000040
Letenka
242,00
Z201619839
-
-
Marisell, s.r.o., Halalovka 2345/41, 911 08 Trenčín IČO: 46905316
250/16/F
160983
Letenka
268,00
Z201619908
-
16.8.2016
Wings, s.r.o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava IČO: 31365698
251/16/F
161054
Letenka
274,80
Z201619131
-
15.8.2016
Sky travel, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
252/16/F
161083
Letenka
505,00
Z201619590
-
15.8.2016
Sky travel, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
253/16/F
160706
Spotrebný materiál k mikroskopu
1 744,56
-
103/16/M
10.8.2016
MBSS Science service, Banská Hodruša 458, 966 63 Hodruša-Hámre IČO: 37149202
254/16/F
20160563
Klávesnica
31,49
Z201618044
-
1.8.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
255/16/F
2261188022
Laboratórne potreby
10,23
Z201614551
-
15.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
256/16/F
2261187595
Laboratórne potreby
120,96
Z201614551
-
15.8.2016
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Vienna VAT: ATU48152305
257/16/F
-
Úhrada DPH
409,15
-
-
18.8.2016
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
258/16/F
7292317841
Elektrina
3 477,60
-
-
15.8.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
259/16/F
7292317841
Elektrina
32,98
-
-
15.8.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
260/16/F
20161516
Kosenie pozemku
3 349,20
-
112/16/M
22.8.2016
Asanarates, s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice IČO: 36606693
261/16/F
161640019
Spotreba PHM
110,23
-
-
17.8.2016
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
262/16/F
312016
Kontrola anglického jazyka
80,00
-
-
25.8.2016
T. Martin, Czambelova 4, 040 01 Košice IČO: 40259633
263/16/F
6861060448
Dusík
46,16
-
120/16/M
26.8.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
264/16/F
7607411857
Mobil
17,86
-
-
31.8.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
265/16/F
7607545440
Mobil
25,87
-
-
31.8.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
266/16/F
7607527630
Mobil
80,60
-
-
31.8.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
267/16/F
21611733
Laboratórny materiál
342.96
Z201619221
-
5.9.2016
Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava IČO: 35848189
268/16/F
1613544
Materiál do laboratória
303,60
Z201617591
-
5.9.2016
Gavax, s.r.o., Sídl.1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36495701
269/16/F
-
Úhrada DPH
608,30
-
-
6.9.2016
Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
270/16/F
160353
Kvapalný dusík
192,00
-
109/16/M
7.9.2016
Cryosoft, s.r.o., B. Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
271/16/F
4208572388
Nájomné plyny
52,08
-
-
7.9.2016
Linde Gas, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
272/16/F
4116022151
Hlasové pripojenie
93,20
-
-
7.9.2016
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
273/16/F
2121534636
Vodné a stočné
342,11
-
-
6.9.2016
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
274/16/F
4141604980
Chemikálie
3 280,32
Z201615191
-
8.9.2016
Mikrochem Trade, s.r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok IČO: 35948655
275/16/F
4208572795
Plyny
5,98
-
-
-
Linde Gas, Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
276/16/F
161290165
Reklamné služby
1 313,15
-
130/16/M
13.9.2016
LVC, s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice IČO: 46979689
277/16/F
4590711711
Benzín
24,32
-
-
9.9.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava IČO: 31322832
278/16/F
7607882045
Mobil
33,02
-
-
16.9.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
279/16/F
16VF00293
Elektromagnetický ventil
90,00
-
119/16/M
13.9.2016
Mitar, s.r.o., Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava IČO: 35688173
280/16/F
20160905_22
KSF16
Poplatok na konferenciu
100,00
-
-
-
Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava IČO: 30814171
281/16/F
6861064751
Nájomné za fľaše
156,61
-
-
9.9.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
282/16/F
7607915206
Mobil
10,90
-
-
16.9.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
283/16/F
metals-134408
Publikácia
800,00
-
134/16/M
-
MDPI AG, At.Alban-Anlage 66, 4052 Basel, VAT CHE-115694943
284/16/F
405201609
Ubytovanie
720,00
-
125/16/M
20.9.2016
Penzión Šport, Protifašistických bojovníkov 9, Košice IČO: 36578843
285/16/F
2016165
Neodym disk
90,78
-
-
20.9.2016
Mariana Bezáková Maja, I. Bukovčana 22, 841 08 Bratislava IČO: 41532252
286/16/F
22125016
Logis
31,00
-
-
-
DESY Hamburg
287/16/F
20160413
Laboratórne potreby
1 699,20
Z201614984
-
19.9.2016
Merci Slovakia, s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava IČO: 35765178
288/16/F
3710701296
Mikrovlnná rúra
89,90
-
-
21.9.2016
Nay, a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava IČO: 35739487
289/16/F
1603068500
Zbierka zákonov SR
124,15
-
-
25.7.2016
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
290/16/F
5916034252
Zbierka zákonov SR
84,00
-
-
16.9.2016
Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
291/16/F
20160733
Počítač
745,21
Z201621725
-
-
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
292/16/F
342016
Kontrola angličtiny
60,00
-
123/16/M
12.9.2016
T. Martin, Czambelova 4, 040 01 Košice IČO: 40259633
293/16/F
4141605105
Trubica
917,99
Z201614203
-
19.9.2016
Mikrochem Trase, s.r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok IČO: 35948655
294/16/F
-
Komunálny odpad
519,99
-
-
-
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 00691135
295/16/F
6861068901
Dusík
67,08
-
133/16/M
23.9.2016
Messer Tatragas, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
296/16/F
20160430
Letenka
809,00
Z201626174
-
-
Tory Tour, s.r.o., Južná trieda 2/A, 040 01 Košice IČO: 31726704
297/16/F
7293313114
Elektrina
3 801, 60
-
-
19.9.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
298/16/F
7608375243
Mobil
19,03
-
-
30.9.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
299/16/F
7608496489
Mobil
25,87
-
-
29.9.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
300/16/F
7608498681
Mobil
41,66
-
-
29.9.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
301/16/F
3160001916
Refundácia letenky
724,00
-
-
28.9.2016
PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice IČO: 00397768

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk