Faktúry 2016/2


Faktúry 2016/2

Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.4.2016 do 30.6.2016


Por.č.

Číslo faktúry

      Predmet

Cena s DPH

Číslo zmluvyČíslo obj.Dátum doručeniaDodávateľ
112/16/F
2162300167Kancelárske potreby
   274,84           
-33/16/M01.04.2016

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131

113/16/F-
Služby RTVS II.Q/2016
  238,98
zákon 340/2012 Z.z.
-
01.04.2016Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 945 45 Bratislava IČO: 47232480
114/16/F160117
Kvapalný dusík
   192,-
-
109/15/M
01.04.2016CRYOSOFT s.r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
115/16/F4340002393
Software
  579,60
-
27/16/M
04.04.2016SHIMADZU SLOVAKIA, org. zl., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava IČO: 31363237
116/16/F161670014
Stravné lístky 3/2016
 2.469,60
-
-
04.04.2016THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
117/16/F2016000637
Pracovná zdravotná služba 1.Q/2016
   302, 72
zmluva z 17.1.2008
-
04.04.2016MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
118/16/F72933013530
Elektrina 1/3
 1.606,80
-
-
05.04.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
119/16/F320160250
Toner
        8,99
Z20167066
-
05.04.2016Z+M servis, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava IČO: 44195591
120/16/F
12016011
Celoústavná porada
 1.285,20
-
30/16/M
06.04.2016Hotel Gloria Palac, s.r.o., Prašná 7, 040 18 Košice IČO: 36722014
121/16/F1610057
Catering
 1.011,40
-
-
07.04.2016CITY Hotel Košice, Vodárenská 6/646, 040 01 Košice IČO: 36791989
122/16/F260294
Servis výťahov
    121,29
-
8/16/M
07.04.2016Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice IČO: 17251605
123/16/F4206926489
Nájomné špeciálne plyny
      52,08
-
-
07.04.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
124/16/F1670002700
Stravné lístky
 1.451,52
-
40/16/M
07.04.2016VAŠA Slovensko, s.r.o., Senný trh 2, 040 01 Košice IČO: 35683813
125/16/F4590650926
Benzín
    106,30
5611854365
-
07.04.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
126/16/F2016000687
Preventívne lekárske prehliadky
      56,40
zmluva
-
08.04.2016MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
127/16/F2016024
Prenájom priestorov
    287,60
-
43/16/M
08.04.2016LUTIX, s.r.o., Nám. L. Novomeského 7, 040 01 Košice IČO: 44278306
128/16/F4206927416
Zariadenia a prístroje - prenájom
    552,82
359217792
-
08.04.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
129/16/F16028
Ochrana pred požiarmi I.-III/2016
    398,34
zmluva
-
08.04.2016Hana Libová-BP, Kurská 23, 040 22 Košice IČO: 17248523
130/16/F2121007927
Vodné a stočné
    456,70
01/346/2002
-
07.04.2016VVS a.s., Komenského 50,  042 48 Košice IČO: 36570460
131/16/F2121008342
Vodné a stočné    602,-
01/346/2002-
07.04.2016VVS a.s., Komenského 50,  042 48 Košice IČO: 36570460
132/16/F3416084047
Komunálny odpad
    519,99
zákon 582/2004
-
07.04.2016Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
133/16/F6300052935
Zemný plyn
    344,24
-
-
07.04.2016SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
134/16/F2016-021
Výučba angličtiny
    240,-
-
16/16/M
08.04.2016Henrieta Laura Urbán - APV, Západná 35, 044 71 Čečejovce IČO: 44527659
135/16/F4116009089
Telefón
    174,34
-
-
08.04.2016BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
136/16/F6861015207
Nájomné fľaša oceľová
    297,50
6801702098
-
11.04.2016MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
137/16/F6300000018
Filtre
    137,03
-
103/2016/ THS
11.04.2016GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina IČO: 36424676
138/16/F2162300186
Kancelárske potreby
    228,-
Z20167086
-
13.04.2016ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131
139/16/F1100032016
Úhrada DPH
    107,50
zákon 222/2004 Z.z.
-
13.04.2016Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
140/16/F6861016220
Dusík technický
    145,30
-
38/16/M
13.04.2016MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
118/16/F
72933013530Elektrina 2/3
 1.606,80
-
-
15.04.2016
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
141/16/F7293405264
Elektrina
4 644,00
-
-
15.04.2016
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
142/16/F
20160191
Monitor
235,10
-
-
26.04.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
143/16/F
0002016073
Ubytovanie
228,00
-
43/16/M
25.04.2016
Boutique hotel Maraton, Strojárenská 11A, Košice IČO:36570796
144/16/F
1632039
Zverejnenie oznamu
100,00
-
48/16/M
25.04.2016
Regionálna organizácia SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice IČO: 00178501
145/16/F
211600578
Držiak
42,56
-
36/16/M
15.4.2016
REO Amos Slovakia, s.r.o., Rybničná 38/S, 831 07 Bratislava IČO: 31400221
146/16/F
7603085978
Mobil
15,98
-
-
14.04.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
147/16/F
161240255
Brožúrky
84,00
-
44/16/M

LVC, s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice IČO: 46979689
148/16/F
1604034
Tlač postera
24,00
-
37/16/M
19.04.2016
Expa Print, s.r.o., Vodárenská 2, 040 06 Košice IČO: 36577715
149/16/F
7603129181
Mobil
38,14
-
-
19.04.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
150/16/F
21610680
Polylactic acid
166,80
Z20166564
-
21.04.2016
Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 35848189
151/16/F
211600582
Multifunkcia laserová FAR
477,60
-
-
21.04.2016
Zero Košice, s.r.o., Kmeťova 12, 040 01 Košice IČO: 36186902
152/16/F
6861017937
Argón a dusík
669,31
-
42/16/M,46/16/M
21.04.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
153/16/F
4590656776
Pohonné hmoty
184,60
5611854365
-
22.04.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
154/16/F
160163
Kvapalný dusík
153,60
-
109/15
29.4.2016
Cryosoft, s.r.o., B.Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
155/16/F
7603674544
Mobil
73,58
-
-
29.4.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
156/16/F
7603708424
Mobil
25,87
-
-
29.4.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
157/16/F
7603561729
Mobil
17,76
-
-
29.4.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
158/16/F
1600413
Toner
22,08
Z20169214Z
-
2.5.2016
Euro Media Košice, s.r.o., Rastislavova 104, 040 01 Košice IČO: 31608426
159/16/F
16040501
Sprievodcovská služba
153,00
-
34/16/M
2.5.2016
Ladislav Korán-LIT, 044 58 Kechnec 7, IČO: 32566662
160/16/F
160598
Letenka
182,00
Z20169816Z
-

Skytravel, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
161/16/F
29161343
Norma
17,50
-
-
2.5.2016
Úrad pre normalizáciu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
162/16/F
1601020373
Čistiace prostriedky
284,19
-
58/16/M
10.5.2016
D and D Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78
040 01 Košice IČO: 14382857
163/16/F
1606313
Tlač
843,20
-
OB16023741
3.5.2016
Datacomp, s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice IČO: 36212466
164/16/F
2016106
Ubytovanie
219,00
-
50/16/M
4.5.2016
Penzión Grand
Kováčska 65, 040 01 Košice IČO: 47089920
165/16/F
7328251649
Plyn
213,93
-
-
3.5.2016
SPP a.s., Mlymské nivy 44/a, 825 11 Bratislava IČO: 35815256
166/16/F
20160736
Deratizácia
660,00
-
41/16/M
5.5.2016
Asanarates, s.r.o.m Park Angelinum 4, 040 01 Košice IČO: 36606693
167/16/F
1670003477
Stravné lístky
1612,80
10000523
-
6.5.2016
Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava IČO: 35683813
168/16/F
161670019
Stravné lístky
2 419,20
-
-
9.5.2016
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
169/16/F
4116012243
Hlasové spojenia
475,16
-
-
5.5.2016
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
170/16/F
1613293
Etylalkohol
388,78
Z201610062
-
9.5.2016
Gavax, s.r.o., Sídlisko 1.mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36495701
171/16/F
52016
Preklad
120,00
-
55/16/M
10.5.2016
Milada Vargová, Lidické nám.10, 040 22 Košice IČO: 14396670
172/16/F
6861023981
Nájomné za fľaše
279,36
6801719079
-
9.5.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
173/16/F
4207245097
Prenájom fliaš
535,18
359217792
-
10.5.2016
Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
174/16/F
1601020372
Čistiace prostriedky
121,22
-
57/16/M
10.5.2016
D and D Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78
040 01 Košice IČO: 14382857
175/16/F
4207244777
Prenájom fliaš
50,40
-
-
10.5.2016
Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
176/16/F
4590665920
Pohonné hmoty
79,70
5611854365
-
9.5.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
177/16/F
5916015608
Zbierka zákonov
108,00
-
-
9.5.2016
Poradca podnikateľa, s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
178/16/F
-
Poistenie majetku
2 690,91
-
-
11.5.2016
Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO: 31322051
179/16/F
10160107
Ubytovanie
206,50
-
17/16/M
12.5.2016
Žák Vladimír, Vrátna 14, 040 01 Košice IČO: 14404737
180/16/F
1163000182
Servisné práce
276,60
-
-
12.5.2016
Leco Instrumente, s.r.o., Plaská 1962/66, 323 00 Plzeň CZ14706636
181/16/F
1600059
Občerstvenie
2 028,10
-
51/16/M
13.5.2016
Norma, s.r.o., Terchovská 1, 040 01 Košice IČO: 36202291
182/16/F
1016000777
Preventívne prehliadky
56,40
-
-
13.5.2016
Medison, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
183/16/F
7604042877
Mobil
16,87
-
-
13.5.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
184/16/F
6861026415
Argón, dusík
145,30
-
56/16/M
16.5.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
185/16/F
1606872
Oprava tlačiarne
81,60
-
-
17.5.2016
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice IČO: 36212466
186/16/F
20160051
Tlačiareň a toner
402,00
-
Z201611198Z
18.5.2016
Maroš Bračok One.net, Z Fábryho 1248/47, 077 01 Kráľovský Chlmec IČO: 41604270
187/16/F
20160016
Účasť na fóre
40,00
-
-
18.5.2016
Východoslovenská investičná agentúra, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice IČO: 42405998
188/16/F
161640010
Refundácia poistného
910,70
-
-
-
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
189/16/F
1601052
Tonery
68,98
-
1600946
18.5.2016
Eko Toner, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO: 47689650
190/16/F
161640005
Nákup občerstvenia
502,22
-
-
-
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
191/16/F
161640004
Nákup občerstvenia
570,78
-
-
-
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
192/16/F
161640012
Materiál na údržbu budovy
80,65
-
-
-
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
193/16/F
20160826
Deratizácia
204,00
-
62/16/THS
16.5.2016
Asanarates, s.r.o.m Park Angelinum 4, 040 01 Košice IČO: 36606693
194/16/F
7604084102
Mobil
25,94
-
-
18.5.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
195/16/F
216046
Si wafers
1 538,50 CZK
-
63/16/M
23.5.2016
ON Semiconductor Czech republic, s.r.o., 1. máje 2230, 75661 Rožnov pod Radhoštěm IČO: 26821532
196/16/F
16VF/1792
Letenky
220,00
Z201611560
-
23.5.2016
Globamerica, s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava IČO: 3139806200
197/16/F
2162300254
Kancelárske potreby
756,00
-
-
18.5.2016
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131
198/16/F
7293102357
Elektrina
4 334,40
-
-
13.5.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
199/16/F
160521
Tonery
42,90
Z201611977-
23.5.2016
DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov IČO: 43818030
200/16/F
6861027581
Kyslík plynný
28,05
-
64/16/M
23.5.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
201/16/F
8620027547
Chemikálie
850,00
Z20169296
-
20.5.2016
Sigma-Aldrich, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava IČO: 44613385
202/16/F
4590671873
Pohonné hmoty
173,34
5611854365
-
23.5.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
203/16/F
2015625082
Presun stanice
4 908,05
-
47/16/M
20.5.2016
TRUMPF, s.r.o., Galgovecká 7, 040 11 Košice IČO: 36197777
204/16/F
981160080
Chladnička
256,90
-
-
25.5.2016
Datart a.s., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava IČO: 46112766
205/16/F
160100475
Tlač posteru
16,00
-
66/16/M
26.5.2016
Copyvait, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
206/16/F
300160021
Registračný poplatok na seminár
50,00
-
-
-
Baria, s.r.o., Karpatská, 18, 811 05 Bratislava IČO: 47131241
207/16/F
20160535
Váha
1 294,00
Z201611031
-
25.5.2016
Libra, s.r.o., Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava IČO: 17329469
208/16/F
21610960
Olej
222,00
Z201611196
-
26.5.2016
Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 35848189
209/16/F
7604664214
Mobil
25,87
-
-
27.5.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
210/16/F
7604626926
Roaming zo služobných ciest
116,70
-
-
27.5.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
211/16/F
2016015
Stavebné práce
1 273,03
-
68/16/M
30.5.2016
Jozef Tkáčik-Jotka, Čordákova 10, 040 23 Košice IČO: 32475837
212/16/F
4411600389
Údržba auta
265,21
-
62/16/M
27.5.2016
Szilcar Partners, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava IČO: 47221925
213/16/F
7604522142
Mobil
17,59
-
-
31.5.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
214/16/F
20160346
Tablet
202,98
Z201612337
-
31.5.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
215/16/F
160400487
Knižná väzba
55,90
-
73/16/M
31.5.2016
Copyvait, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
216/16/F
160772
Letenka
115,00
-
74/16/M
1.6.2016
Sky travel, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
217/16/F
160787
Letenka
547,00
Z201612951
-
1.6.2016
Sky travel, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
218/16/F
282883172
Komponenty
84,28
-
71/16/M
1.6.2016
RS Components, Corby, Northamptonshire, NN17 9RS, UK VAT: GB24316409
219/16/F
1116401961
vákuový systém s príslušenstvom
1 409,00
-
65/16/M
1.6.2016
Pfeifer Vacuum, Diefenbachgasse 35, AT 1150 Wien
220/16/F
000699
Hodiny
32,70
-
-
1.6.2016
3D hodiny, Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok IČO: 46835318
221/16/F
260519
Prehliadka výťahov
242,58
-
8/16/M
6.6.2016
Liftex, Exnárova 6, 040 22 Košice IČO: 17251605
222/16/F
6861033863
Nájomné za fľaše
279,06
-
-
6.6.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
223/16/F
160209
Kvapalný dusík
192,00
-
109/15/M
3.6.2016
Cryosoft, s.r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
224/16/F
14610001
PHM marec16
60,73
-
-
-
ÚEF SAV, Watsonova 47, 043 53 Košice IČO: 166812
225/16/F
2016056
Servis tlačiarne
126,00
-
81/16/M
9.6.2016
A-ZIN, Ludová 2, 040 11 Košice IČO: 41003209
226/16/F
2121217455
Vodné a stočné
339,46
-
-
6.6.2016
VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
227/16/F
192016
Členský príspevok
1 000,00
-
-
8.6.2016
Klaster AT+R, s.r.o., Južná trieda 95, 040 01 Košice IČO: 45733694
228/16/F
4207563006
Prenájom fliaš
552,82
359217792
-
9.6.2016
Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
229/16/F
20160258
HPQ2612/Can
24,00
-
-
10.6.2016
Doman Servis, s.r.o., Miškovecká 19, 040 11 Košice IČO: 35897911
230/16/F
160100539
Postery
38,15
-
85/16/M
10.6.2016
Copyvait, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
231/16/F
161670024
Stravné lístky
1 615,82
-
-
-
THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 111643
232/16/F
4207562061
Nájomné špeciálne plyny
52,08
-
-
8.6.2016
Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
233/16/F
4590677149
Pohonné hmoty
114,59
5611854365
-
8.6.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
234/16/F
2616016290
Pohonné hmoty
68,59
5611854365
-
-
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
235/16/F
20160381
Počítač
3 390,00
Z201611767
-
9.6.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra, IČO: 36556050
236/16F
142016
Spracova rozpočtu
200,00
-
67/16/M
7.6.2016
Ekonomstav, s.r.o., Florianská, 1362/7, 040 01 Košice IČO: 47084171
237/16/F
20160876
Stlačený vzduch
62,88
-
-
7.6.2016
Victories, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava IČO: 46965432
238/16/F
160610127
Nástenné hodiny
63,36
-
-
6.6.2016
Tripsy, s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo IČO: 36276464
239/16/F
16VF00187
BAK Fenolic
476,39
Z201611034
-
13.6.2016
Mitar, s.r.o., Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava IČO: 35688173
240/16/F
-
Komunálny odpad
519,99
-
-
-
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČO: 691135
241/16/F
4116014240
Hlasové pripojenie
108,66
-
-
6.6.2016
Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
242/16/F
3160372
Papierové sáčky
40,60
-
88/16/M
14.6.2016
Šuchterová-upratovací servis, s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice IČO: 36601845
243/16/F
160634
Toner
18,40
Z201613908
-
-
DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov IČO: 43818030
244/16/F
20160455
TP-link archer
95,70
Z201614347
-
-
Abcom, s.r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice IČO: 46112961
245/16/F
160100544
Tlač posterov
85,00
-
87/16/M
-
Copyvait, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
246/16/F
6861036784
Argón
195,77
-
90/16/M
17.6.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
247/16/F
20160409
Notebooky
1 317,50
Z201613959
-
17.6.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
248/16/F
6861036142
Dusík, vodík
193,63
-
82/16/M
16.6.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
249/16/F
7605004020
Mobil
19,91
-
-
17.6.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
250/16/F
222016
Korektúra anglického jazyka
44,00
-
72/16/M
20.6.2016
Timothy Martin, Czambelova, 4, 040 01 Košice IČO: 40259633
251/16/F
7605036654
Mobil
29,02
-
-
17.6.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
252/16/F
2016002006
Kuchynské linky
3 890,00
-
70/16/M
21.6.2016
Marián Avuk Kuva, Janka Kráľa 1006/4, 069 01 Snina IČO: 32388438
253/16/F
6861037581
Argón
117,74
-
93/16/M
22.6.2016
MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
254/16/F
2162300325
Kancelárske potreby
14,98
Z201614595
-
22.6.2016
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131
255/16/F
7293306498
Elektrina
3 564,00
-
-
13.6.2016
VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
256/16/F
FV161023
Spotrebný materiál
180,00
Z201611365
-
24.6.2016
ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou IČO: 31680259
257/16/F
264223
Utierky
99,13
-
94/16/M
24.6.2016
Conformat S.A., 10/12 avenue de Verdun, 92257 La Garenne Colombes France
258/16/F
20160428
Speaker
19,99
Z201614591
-
24.6.2016
ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra IČO: 36556050
259/16/F
4590683300
Pohonné látky
38,16
5611854365
-
23.6.2016
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
260/16/F
2016232316
Spotrebný materiál
543,36
-
80/16/M
24.6.2016
Medical Group a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava IČO: 31708030UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk