Faktúry 2016/1Faktúry 2016/1

Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.1.2016 do 31.3.2016


Por.č.

Číslo faktúry

      Predmet

Cena s DPH

Číslo zmluvyČíslo obj.Dátum doručeniaDodávateľ
1/16/F
7511402604Telefón     49,49
-
-04.01.2016

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469

2/16/F7511290297
Telefón
     33,83
-
-
04.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
3/16/F7511440956
Telefón
     25,87
-
-
04.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
4/16/F7292307556
Elektrina 1/3
1.450,80
-
-
05.01.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
5/16/F150557
Kvapalný dusík
   150,61
-
3216/1M
05.01.2016CRYOSOFT s.r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
6/16/F1670000111
Stravné lístky
1.935,36
-
1/16/M
05.01.2016VAŠA Slovensko, s.r.o., Senný trh 2, 040 01 Košice IČO: 35683813
7/16/F7292307556
Elektrina
   539,26
-
-
05.01.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
8/16/F434/12/2015
Elektronická publikácia PMP
   450,-
-
-
04.01.2016De Gruyter Open Sp. z o.o., ul. Bogumila Zuga 32A, 01-811 Warszawa NIP: 952-18-78-738
9/16/F2015001785
Pracovná zdravotná služba 4.Q/2015
   302,72
zmluva zo 17.1.2008
-
07.01.2016MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
10/16/F4116000853
Telefón
   120,84
-
-
08.01.2016BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
11/16/F2120698520
Vodné a stočné
   517,71
01/346/2002
-
08.01.2016VVS a.s., Komenského 50,  042 48 Košice IČO: 36570460
12/16/F2015001815
Preventívna lekárska prehliadka
     46,20
zmluva
-
11.01.2016MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
12/16/F-
Služby RVTS 1.Q/2016
   238,98
zákon 340/2012 Z.z.-
11.01.2016Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava IČO: 47232480
13/16/F6860987520
Nájomné fľaša oceľová
   294,55
6801651628
-
11.01.2016MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
14/16/F6860987718
Dusík technický
    28,59
-
2/16/M
08.01.2016MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
15/16/F4590619535
Benzín
   136,10
5611854365
-
11.01.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
16/16/F4205961741
Nájomné špeciálne plyny
    98,21
-
-
11.01.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
17/16/F4205964196
Zariadenia a prístroje
   299,86
359217792
-
12.01.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
18/16/F310160009
Tabule
   839,52
-
-
12.01.2016TOP OFFICE, s.r.o., Hlavná 922, 925 01 Matúškovo IČO: 36355160
19/16/F2120697758
Vodné a stočné
   986,54
01/346/2002
-
12.01.2016VVS a.s., Komenského 50,  042 48 Košice IČO: 36570460
20/16/F7600264224
Telefón
     22,12
-
-
14.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
21/16/F7600216240
Telefón
     29,29
-
-
15.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
4/16/F
7292307556
Elektrina 2/3
1.450,80
-
-
15.01.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
22/16/F7425222252
Zemný plyn
1.398,12
-
-
18.01.2016SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
23/16/F7308376191
Zemný plyn
   598,58
-
-
18.01.2016SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
24/16/F1601020017
Hygienické potreby
     38,85
-
3/16/M
18.01.2016ING. Tomáš Dzurňák - D&D, Južná trieda 78, Košice IČO: 14382857
25/16/FFV151623
Kontrola klimatizačného zariadenia
     47,43
-
601/2015 /THS
21.01.2016KLIMA TREND, s.r.o., Štúrova 165, 949 01 Nitra IČO: 36519901
26/16/F4590624356
Benzín
     23,42
5611854365-
22.01.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
27/16/FFA1601236
Tabule, logá
2.418,-
-
-
22.01.2016Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice IČO: 36212466
28/16/F5333329604
Telefón
     17,25
-
-
26.01.2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270
4/6/F
7292307556
Elektrina 3/3
1.497,95
-
-
26.01.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
29/16/F1016010085
Letenky
   859,34
Z2016839
-
28.01.2016Agentúra ALBATROS, s.r.o., Hlavná 18, 040 01 Košice IČO: 36606286
30/16/F7600840351
Telefón
     25,87
-
-
28.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
31/16/F7600789316
Telefón
     49,60
-
-
28.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
32/16/F7600676253
Telefón
     20,23
-
-
29.01.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
33/16/F4411600060
Výmena žiaroviek do auta
   471,13
-
6/16/M
02.02.2016
SZILCAR PARTNERS, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava IČO: 47221925
34/16/F1/2016
Preklad textov
   156,-
-
4/16/M
04.02.2016
Ing. Milada Vargová, Lidické nám. 10, 040 22 Košice IČO: 14396670
35/16/F4206261625
Doprava
     13,20
-
-
04.02.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
36/16/FFA-1602187
CoolerMaster
   101,50
-
-
05.02.2016Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice IČO: 36212466
37/16/F7292901003
Elektrina 1/3
1.762,80
-
-
05.02.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
38/16/F27160039
Elektrina
2.512,42
-
-
05.02.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
39/16/F211600139
Výmena batérie
     87,84
-
-
05.02.2016Zero Košice, s.r.p., Kmeťova 12, 040 01 Košice IČO: 36186902
40/16/F160032
Kvapalný dusík
   153,60
-
109/15/M
05.02.2016CRYOSOFT s.r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
41/16/F7253517454
Zemný plyn
   680,94
-
-
05.02.2016SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
42/16/F4116004853
Telefón
   131,65
-
-
04.02.201BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
43/16/F4206275747
Nájomné špeciálne plyny
     95,76
-
-
08.02.2016
Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
44/16/F2210052576
Vodné a stočné
   845,99
01/346/2002
-
08.02.2016VVS a.s., Komenského 50,  042 48 Košice IČO: 36570460
45/16/F6860995459
Nájomné fľaša oceľová
   295,40
6801668196-
08.02.2016MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
46/16/F4590629214
Benzín
     61,03
5611854365-
08.02.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
47/16/F161670004
Stravné lístky
3.786,30
-
-
08.02.2016THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
48/16/F11/2016 BA
Revízia      hasiacich prístrojov
     51,07
-
29/2016/ THS
08.02.2016Gabriel Balogh, Janigova 11, 040 23 Košice IČO: 10814329
49/16/F1670001273
Stravné lístky
1.612,80
10000523
-
09.02.2016VAŠA Slovensko, s.r.o., Senný trh 2, 040 01 Košice IČO: 3568381
50/16/F4206275962
Zariadenia a prístroje
   552,82
359217792
-
10.02.2016
Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
51/16/F5041600504
Zbierka zákonov SR 2015/doplatok
   104,02
-
-
10.02.2016Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
52/16/F7601177007
Telefón
     48,70
-
-
15.02.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
37/16/F
7292901003
Elektrina 2/3
 1.762,80
-
-
15.02.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
52/16/F1416003081
Diamantový a iné kotúče
    319,07
Z20162027
-
17.02.2016SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 01 Košice IČO: 31703186
53/16/F7601218452
Telefón
     26,70
-
-
16.02.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
54/16/F3376
Poistenie havarijné
    274,91
9160030079-
19.02.2016
UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava IČO: 00653501
55/16/F3377
PZP
     74,58
9160030044-
22.02.2016
UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava IČO: 00653501
56/16/F4590635326
Benzín
    132,86
5611854365-
23.02.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
57/16/F2521593875
Diaľničná známka
        9,57
-
-
23.02.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
58/16/F201600051
Letenky
     541,-
-
-
23.02.2016FLY TRAVEL, s.r.o., Tupého 31, 831 01 Bratislava IČO: 35871784
59/16/F260135
Servis výťahov
      81,78
-
8/16/M
24.02.2016Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice IČO: 17251605
60/16/F171610019
Ubytovanie
    128,74
-
14/16/M
25.02.2016Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice IČO: 42159580
37/16/F
7292901003
Elektrina 3/3
 1.762,80
-
-
25.02.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
61/16/F078
Software
    658,-
-
19/16/M
26.02.2016Humusoft, s.r.o., Pobřežní 220, 186 00 Praha 8, ČR IČO: 40525872
62/16/F160071
Kvapalný dusík
    153,60
-
109/15/M
26.02.2016CRYOSOFT s.r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice IČO: 36578797
63/16/F20655
Členstvo EPMA
    200,-
-
-
26.02.2016EPMA, Markert Street, Shrewsbury SY1 1LG, U.K. VAT: GB594464305
64/16/FFV160571
Etylénglykol
      39,-
Z20161537
-
26.02.2016ITES Vranov,s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou 3 IČO: 31680259
65/16/F5337628604
Telefón
      20,83
-
-
26.02.2016Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270
66/16/F7601641412
Telefón
      19,66
-
-
29.02.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
67/16/F7601784533
Telefón
      25,87
-
-
29.02.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
68/16/F7601757662
Telefón
      65,57
-
-
29.02.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
69/16/F21610262
Olej
    120,-
Z20161135
-
29.02.2016Lambda Life, s.r.o., Levočská 3, 851 01 Bratislava IČO: 35848189
70/16/F7273510325
Zemný plyn
    628,59
-
-
02.03.2016
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
71/16/F20160118
Letenky
 1.797,-
Z20163609
-
03.03.2016Tory Tour, s.r.o., Južná trieda 2/A, 040 01 Košice IČO: 31726704
72/16/F160100201
Postery
    175,03
-
21/16/M
03.03.2016COPYVAIT, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
73/16/F320160164
Toner
    276,59
-
-
03.03.2016Z+M servis, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava IČO: 44195591
74/16/FFA-1603678
Počítačové príslušenstvo
      82,56
Z20163560
-
04.03.2016Datacomp, s.r.o., Tomášikova 37, 040 01 Košice IČO: 36212466
75/16/F10160031
Členský príspevok
    200,-
-
-
04.03.2016Národná technologická platforma pre VVIS, Němcovej 32, 040 01 Košice IČO: 42331412
76/16/F1100022016
Úhrada DPH
    131,60
Zákon č. 222/2004 Z.z.
-
04.03.2016Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice
77/16/F4116006546
Telefón
    123,58
-
-
04.03.2016BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 46303502
78/16/F7294101434
Elektrina 1/3
 1.911,60
-
-
04.03.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
79/16/F2300013530
Elektrina
 1.381,60
-
-
04.03.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
80/16/F163200391
Vysávač
    196,02
-
24/16/M
07.03.2016CWS-boco Slovensko, s.r.o., OLC, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec IČO: 31411045
81/16/F163200390
Čistiace potreby
 1.277,31
-
23/16/M
07.03.2016CWS-boco Slovensko, s.r.o., OLC, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec IČO: 31411045
82/16/F4206622962
Nájomné špeciálne plyny
     48,72
zmluva
-
07.03.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
83/16/F6861005174
Nájomné fľaša oceľová
    277,36
6801685205
-
07.03.2016MESSER Tatragas, a.s., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava IČO: 00685852
84/16/F4206625614
Zariadenia prístroje aplik. tech.
    517,54
359217792

07.03.2016Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava IČO: 31373861
85/16/F2521620393
Diaľničná známka
        9,68
-
-
08.03.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
86/16/F4590640773
Benzín
      83,87
5611854365-
08.03.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
87/16/F260192
Servis výťahov      27,12
-
8/16/M
09.03.2016Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice IČO: 17251605
88/16/F161670009
Stravné lístky 2/2016
 3.216,15
-
-
09.03.2016THS SAV, Watsonova 45, 043 53 Košice IČO: 00111643
89/16/F2120902642
Vodné a stočné
    875,16
01/346/2002
-
09.03.2016VVS a.s., Komenského 50,  042 48 Košice IČO: 36570460
90/16/F20160009
Toner
    101,-
-
-
10.03.2016Peter Lenarčič - LK dizajn, Hrnčiarska 1704/18, 066 01 Humenné IČO: 48154695
91/16/F160100211
Posterové tabuľky
      52,43
-
28/16/M
11.03.2016COPYVAIT, s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981
92/16/F163200421
Koncentrát mydlovej peny
     49,79
-
29/16/M
11.03.2016
CWS-boco Slovensko, s.r.o., OLC, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec IČO: 31411045
93/16/F10160320
Al doštičky
     73,57
-
31/16/M
14.03.2016Feropol Slovakia, s.r.o., Horný Hričov 3, 013 42 Horný Hričov IČO: 36405558
94/16/F2016096
Uverejnenie článku
    260,-
-
10/16/M
14.03.2016MM publishing, s.r.o., Přípotoční 1519/10A, 101 00 Praha, ČR IČ: 27129721
78/16/F
7294101434
Elektrina 2/3 
1.911,60-
-
14.03.2016Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
95/16/F7602172974
Telefón
     19,84
-
-
16.03.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
96/16/F7602125419
Telefón
     20,36
-
-
16.03.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
97/16/F5916009113
Zbierka zákonov 2016 - 2. preddavok
    108,-
-
-
16.03.2016Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
98/16/F9040061545
Prístroje
 2.220,-
-
20/16/M
16.03.2016IMR SAS, Watsonova 47, 040 01 Košice IČO: 166804
99/16/F160350
Letenky
    315,-
20165446
-
17.03.2016SKYTRAVEL, s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice IČO: 36667234
100/16/F2016000546
Vzdelávacie aktivity
    576,-
zmluva
-
18.03.2016MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, 040 11 Košice IČO: 36679135
101/16/F201600107
Laboratórne práce
     68,71
Z20165164
-
18.03.2016U.S.Steel Košice - Labortest, s.r.o., Vstupný areál U.S.S., 044 54 Košice IČO: 31699634
102/16/F20160322
Tlač Päťročenky ÚMV SAV
 1.969,-
-
26/16/M
18.03.2016GRAPHICS STUDIO, s.r.o., Bernolákpva 8, 040 11 Košice IČO: 46445617
103/16/F4590646011
Benzín
      90,67
5611854365-
21.03.2016SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava IČO: 31322832
104/16/FFV160164
Oprava chladiča
    222,-
-
18/16/M
21.03.2016ASTA-KE, s.r.o., Slovenská 93, 040 01 Košice IČO: 46239286
105/16/F3/2013
Preklad do angličtiny 
     96,-
-
22/16/M
24.03.2016Ing. Milada Vargová, Lidické nám. 10, 040 22 Košice IČO: 14396670
78/16/F
7294101434
Elektrina 3/3
 1.911,60
-
-
24.03.2016
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 44483767
106/16/F1600306
BenQ
    131,21
Z20166186
-
29.03.2016EURO MEDIA, s.r.o., Rastislavova 104, 040 01 Košice IČO: 31608426
107/16/F4141601693
Trubica
    691,20
Z20163742
-
29.03.2016Mikrochem Trade, s.r.o., Za dráhou 33 , 902 01 Pezinok IČO: 35948655
108/16/FFA-1604756
USB kľúče
    247,50
Z2016
32/16/M
29.03.2016Datacomp, s.r.o., Tomášikova 37, 040 01 Košice IČO: 36212466
109/16/F7602754633
Telefón
     25,87
-
-
31.03.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
110/16/F7602715022
Telefón
     49,49
-
-
31.03.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
111/16/F7602599719
Telefón
     17,34
-
-
31.03.2016Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk