Technológie a konštrukcia

Technológie a konštrukcia

 

 

Vedúci:  

 • Ing. Vladimír Katana
  ( mail vkatana(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 418, 499 )
Zástupca:   
 • Dušan Mochnacký
  ( tel +421-55-7922 499 )

Členovia:

 • Marek Gonc
  ( tel +421-55-7922 405, 499 )
 • Jozef Novák
  ( tel +421-55-7922 410, 490 )
 • Milan Novák
  ( tel +421-55-7922 499 )
 • Jozef Prevužňák
  ( tel +421-55-7922 494 )
 • Štefan Siládi
  ( tel +421-55-7922 499 )

Kompaktizácia práškových materiálov, spekanie a tepelné spracovanie

 • príprava práškov a legúr
 • mletie
 • stanovenie fyzikálnych a technologických vlastností práškov
 • príprava práškových zmesí pre lisovanie
 • lisovanie práškových zmesí
 • spekanie PM výliskov v ochranných atmosférach a vákuu
 • ostatné spôsoby tepelného spracovania

Produkcia PM výrobkov/návrh-technológia-produkcia

 • návrh, konštrukcia a výroba nástrojov, prípadne výskumných zariadení 
 • výroba skúšobných vzoriek 
 • oprava strojných zariadení a prístrojov
 • zváranieUMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk