Ústav materiálového výskumu - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Mechanická skúšobňa | imrsas.sk


Mechanická skúšobňa

Mechanická skúšobňa

 

 

Vedúci:

 • RNDr. Miroslav Džupon, PhD.
  ( mail mdzupon(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 453 )
Zástupca: 

Člen: 

Zameranie

Oddelenie mechanickej skúšobne sa zameriava na výkon mechanických skúšok kompaktných kovových materiálov, materiálov práškovej metalurgie a modernej keramiky v intervale teplôt -196° až 1400°C. Metrologické veličiny sú naviazané na národné normy.
Oddelenie mechanickej skúšobne sa tiež podieľa na vývoji a výskume skúšobných metód.

Metódy skúšok

Železo, farebné kovy, ich zliatiny, zvarové spoje a plasty
 • Skúška ťahom
 • Skúška lámavosti
 • Skúška rozlomením
 • Skúška rázom v ohybe
 • Skúška tečenia jednoosovým ťahom do 600°C
 • Skúška ťahom pri vysokých teplotách do 1400°C
 • Skúška ťahom pri vyšších a znížených teplotách
 • Skúška tvrdosti podľa Vickersa, Brinella and Rockwella
 • Skúška rázom v ohybe pri znížených a zvýšených teplotách
 • Skúška lomovej húževnatosti pri statickom zaťažení (KIC, αIC, J IC)

Prášková metalurgia

 • Určenie pevnosti v ohybe rázom
 • Skúška pevnosti v radiálnom tlaku
 • Pevnosť v ťahu
 • Pevnosť v ohybe
 • Stanovenie tvrdosti
 • Skúška únavy

Moderná keramika

 • Skúška rázom v ohybe
 • Skúška pevnosti v ohybe
 • Meranie pomalého rastu trhlín
 • Lomová húževnatosť SEPB, SEVNB
 • Skúška merania Youngovho modulu pružnosti
 • Skúška tvrdosti podľa Vickersa, Knoppa a Rockwella
 • Meranie pomalého rastu trhlín za izbových aj vysokých teplôt do 1450° C
 • Creep v ohybe, tlaku a indentačný creep do 1450°C
 • Tepelné šoky

Nadväznosť skúšobných zariadení na štátne etalóny

Oddelenie mechanických skúšok pre overenie a kalibráciu využíva službu orgánov štátnej legálnej metrológie, prípadne akreditovaných laboratórií.

Spolupráca

Spolupráca s praxou je obecne zameraná na:

 • Komplexné materiálové expertízy v oblasti materiálového inžinierstva ocelí, neželezných kovov na báze hliníka a odliatkov liatych metódou tlakového liatia. Hodnotenie a optimalizáciu mechanických vlastností materiálov pre reálne prevádzkové podmienky. Analýza môže obsahovať aj návrh aplikácie nových progresívnych materiálov
 • Expertíznu činnosť v súvislosti s medzným stavom materiálov v prevádzkových podmienkach (náhle lomy, strata funkčných vlastností, havárie, zníženie životnosti, spoľahlivosti a pod.)
 • Prevádzanie mechanických skúšok na dodaných skúšobných vzorkách - odliatkoch na báze Al liatych metódou tlakového liatia pre automobilový priemysel, hlavne na meranie trvalej deformácie po zaťažení tlakom
 • Práce sú zamerané predovšetkým pre široký okruh priemyselných spoločností, najviac pre AlCast a.s., Mops Press s.r.o., Bohler-Uddeholm s.r.o., US Steel s.r.o. Košice, Železiarne Podbrezová a.s. a iné spoločnosti

Kontakt

Mechanická skúšobňa, ÚMV SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-7922 453
Fax: +421-55-7922 408
www.imr.saske.skUMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk