Ústav materiálového výskumu - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Laboratórium svetelnej mikroskopie | imrsas.sk


Laboratórium svetelnej mikroskopie

 

Laboratórium svetelnej mikroskopie

 

 

Vedúci laboratória:

  • Doc.RNDr. František Lofaj, DrSc..
    ( mail flofaj(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 461      (pozorovanie mikroštruktúry a defektov v širokom spektre materiálov pomocou svetelnej mikroskopie)


Laboratórium je zamerané na operatívne pozorovanie vnútornej stavby a mikroštruktúry materiálov v širokom rozsahu zväčšení od bežných optických zväčšení na úrovni 10-x až po atómové zväčšenia prostredníctvom kombinácie viacerých techník. Základom je svetelná mikroskopia v svetlom a tmavom poli, polarizovanom svetle a pomocou interferenčného kontrastu s možnosťou rýchleho a kvalitného digitálneho záznamu s vysokým rozlíšením. Konvenčná svetelná mikroskopia je doplnená o konfokálnu mikroskopiu a optickú profilometriu na báze optickej interferencie na rýchle pozorovanie a meranie trojrozmerných povrchov objektov v širokom rozsahu zväčšení a značnou hĺbkou ostrosti. Ďalšími technikami sú svetelná mikroskopia kombinovaná s Ramanovským spektrometrom na rýchle merania lokálnych väzieb a mikroskopia atomárnych síl (AFM) pre extrémne zväčšenia a atómové rozlíšenie.


1. Stemi 2000 C

stereomikroskop (Carl Zeiss, Nemecko) - na rýchle pozorovanie povrchov v rozsahu zväčšení od 0,65 - 50x s CCD kamerou a ohniskovou vzdialenosťou do 92 mm.


2. Axio Observer 1M, invertovaný optický mikroskop

moderný svetelný mikroskop (Carl Zeiss, Nemecko) - s rozsahom zväčšení 25x - 1000x pre prácu v svetlom poli, tmavom poli, v polarizovanom svetle a v režime diferenciálneho interferenčného kontrastu (DIC).
                                          

3. Neox Plu

konfokálny mikroskop/optický profilometer (Sensofar, Španielsko) - na pozorovanie a meranie členitých povrchov v rozsahu zväčšení 50 - 1500x s výborným rozlíšením osi Z vhodný na rýchle nekontaktné meranie drsnosti povrchov (bodová, čiarová, plošná analýza) a priečnych profilov (napr. získaných zo stôp po skúškach opotrebenia, vrypových skúškach, indentačných skúškach), vrátane hrúbky tenkých vrstiev.
4. XploRA

Ramanovský mikroskop (Horiba Yvon Jobin, Francúzsko) - výskumný disperzný Ramanovský mikroskop s troma excitačnými lasermi s rôznou vlnovou dĺžkou, automaticky prepínateľnými mriežkami spektrografu, spektrálnym rozlíšením lepším ako 3,4 cm-1, rýchlym a presným automatizovaným mapovaním a vyhodnocovacím softwarom kombinovaný s optickým mikroskopom umožňujúcim pozorovanie v svetlom a tmavom poli.

Kontakt

ÚMV SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-7922 453
Fax: +421-55-7922 408
www.imr.saske.skUMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk