Laboratórium environmentálnej rastrovacej elektrónovej mikroskopie


Laboratórium environmentálnej rastrovacej elektrónovej mikroskopie

 

 

Vedúci laboratória:

  • RNDr. František Lofaj, DrSc.
    ( mail flofaj(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 461 ) 

 


(sledovanie mikroštruktúry, topografie a chemického zloženia moderných kompozitných a nanokompozitných materiálov)

Laboratórium je vybavené klasickým rastrovacím elektrónovým mikroskpom s W vláknom s rozšíreným rozsahom pracovných tlakov a s integrovanými analytickými metódami na pozorovanie a výskum mikroštruktúry, topografie a chemického zloženia širokého spektra materiálov, od masívnych kovov až po moderné kompozitné, nanokompozitné a biologické materiály a povlaky s rozšírenými možnosťami analýzy ľahkých prvkov.


1. cSEMEVO MA15 s EDX/WDX, environmentálny rastrovací elektrónový mikroskop (Carl Zeiss, Nemecko) s integrovanými analytickými metódami  EDX A WDX (Oxford Instruments, United Kingdom

  • W vlákno
  • SE a BSE detektory pre prácu pri zvýšenom tlaku
  • Rozsah pracovných tlakov v komore v rozsahu do 400 Pa
  • 5-osový motorizovaný stolík
  • Veľká komora
  • Bezolejové vákuum
                   Detaily porušenia tenkého povlaku na
               oceľovej podložke pri nanoindentácii               Štruktúra lomu tenkého W-C povlaku na
               oceľovej podložke a jeho EDX spektrum


Kontakt

ÚMV SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-7922 453
Fax: +421-55-7922 408
www.imr.saske.sk
UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk