Ústav materiálového výskumu - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Laserové laboratórium | imrsas.sk


Laserové laboratórium

Laserové laboratórium

 

 

Vedúci laboratória:

 • RNDr. František Kováč, CSc.
  ( mail fkovac(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 446
TRUMF model TruLaser Station 3003 so zdrojom TruFiber 400 je laserový systém na ovplyvňovanie magnetických vlastností elektrotechnických ocelí pomocou modifikácie doménovej štruktúry metódou povrchovej úpravy. Je to experimentálne zariadenie určené pre použitie v oblasti materiálového výskumu, prednostne na výskum magnetických vlastností elektrotechnických ocelí, ako sú napr. trafoplechy alebo dynamoplechy, ďalšie možné použitie je v oblasti aplikácií, napr. modifikácia mikroštruktúry a morfológie, zlepšovanie mechanických a trecích vlastností pôsobením laserového lúča na povrchy, vytváranie vrstiev na kovoch a keramike, alebo presné mikrorezanie a mikrozváranie kovov/keramiky/plastov.

Hlavné technické údaje:

 • pevnolátkový vláknový laser 3 až 400 W, vlnová dĺžka lasera 1070 nm
 • kvalita lúča M2 < 1,1
 • kontinuálny/pulzne modulovaný laserový lúč s fmax.=50 kHz s nastavením tvaru pulzu
 • programovateľná skenerová optická hlava PFO 20 s vysokou rýchlosťou pohybu lúča
 • rezacia hlava BEO D35 s prívodom rezacieho plynu N2/O2
 • priemer lúča v ohnisku 17 µm až 200 µm
 • pracovná komora s prívodom plynu Ar
 • veľkosť vzorky max. š 680 x h 700 x v 500 mm s hmotnosťou max. 25 kg
 • krokový pohyb v osiach X-Y-Z: 300 x 300 x 500 mm
 • rotačná os D = 150 mm pre rotačne-symetrické vzorky
 • infračervený snímač teploty procesu (pyrometer) v rozsahu 350 - 1800 °C
 • CCD kamera pre snímanie procesu v komore

Aplikácie:

 • Laser Scribing pre ovplyvňovanie veľkosti magnetických domén
 • laserové mikroštruktúrovanie povrchov materiálov
 • vytváranie vrstiev na kovoch a keramike (Laser Cladding/Sintering)
 • legovanie materiálov (Laser Alloying)
 • presné mikrozváranie/spájkovanie kovov/keramiky/plastov
 • presné mikrorezanie
 • presné značenie a gravírovanie materiálov pomocou lasera
 • kalenie/tepelné pôsobenie na povrchy materiálov


    
   
   
                           Laserové zariadenie TruLaser Station 3003, zdroj laserového lúča TruFiber 400
Kontakt


ÚMV SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-7922 453
Fax: +421-55-7922 408
www.imr.saske.skUMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk