Ústav materiálového výskumu - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Laboratórium termických analýz materiálov | imrsas.sk


Laboratórium termických analýz materiálov


Laboratórium termických analýz materiálov

 

 

Vedúci:

 • Ing. Karel Saksl, DrSc.
  ( mail ksaksl(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 496 )

Laboratórium slúži na analýzu širokého spektra materiálov, u ktorých sa sleduje zmena fyzikálnych alebo chemických vlastností látok a reakčných produktov v závislosti od teploty. S ohľadom na typ materiálu sa stanovuje entalpia zmien, fázové premeny, tepelné kapacity tuhých a kvapalných látok, určujú sa teploty tavenia, sklenia, demagnetizácie, vyparovanie, príp. sublimácie. Laboratórium slúži aj na stanovenie čistoty látok, na štúdium fázových diagramov a polymorfizmu, oxidačných indukčných časov, na meranie rýchlosti reakcií a fázových premien a pod.                 


Perkin Elmer DSC 8500:

DSC 8000 Differential Scanning Calorimeter je výkon kompenzujúci (Power Compensation) kalorimeter najnovšej generácie.

Špecifikácia:

 • Nezávislé samostatné piecky pre meranú a referenčnú vzorku
 • Teplotu a energiu vzorky možno merať priamo a nezávisle od referenčnej vzorky
 • Duálna digitálna kontrola prietoku nosného plynu
 • Teplotný rozsah : od -180 °C do 750 °C
 • Rýchlosť ohrevu: od 0,01 do 750 °C/min
 • Rýchlosť chladenia: od 0,01 do 750 °C/min
 • Teplotná presnosť ± 0,05 °C
 • Čas ochladenia z +100 °C na -100 °C pri chladiacom systéme CLN2: 80 s
 • Dynamický rozsah ± 1300 mW
 • Rozlíšenie: 0,18 µW
 • Presnosť merania: < ± 0,2 %
 • Precíznosť merania: < ± 0,03 % 
 • Výkonný riadiaci DSC a vyhodnocovací software

                 

Skúmané materiály:

Ocele (konštrukčné, elektrotechnické), zvarové materiály a tepelne ovplyvnené zóny u ocelí - štúdium kinetiky fázových premien, rekryštalizácie, Curieho teploty.
Neželezné kovy a zliatiny na báze neželezných (kryštalické/nanokryštalické, amorfné) - štúdium fázových premien pri rôznych rýchlostiach ohrevu.
Práškové kovy - analýza fázových prechodov v samotnom prášku, procesov spekania v rôznych atmosférach.
Nízkotaviteľné kovy a zliatiny na báze nízkotaviteľných kovov - stanovenie teplôt tavenia, vyparovania, fázových premien. Meranie tepelných kapacít tuhých a kvapalných látok.
Keramika (konštrukčná, elektrokeramika a biokeramika) - štúdium procesov spekania. 

    

Kontakt

ÚMV SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-7922 453
Fax: +421-55-7922 408
www.imr.saske.sk


UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk