Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Oddelenie difúznych a transformačných procesov v kovových systémoch | imrsas.sk


Oddelenie difúznych a transformačných procesov v kovových systémoch
[Zoom ]

Vedúci:

 • RNDr. Peter Ševc , PhD.
  ( mailpsevc(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 417 )
Zástupkyňa:

Členovia:

 • Ing. Lucia Čiripová, PhD.
  ( mail lciripova(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 445 )
 • Ing. Ladislav Falat, PhD. 
  ( mail lfalat(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 447 )
 • Ing. Ján Kepič, PhD.
  ( mail jkepic(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 427 )
 • Mgr. Peter Repovský
  ( mail prepovsky(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 445 )

Oblasť výskumu

Činnosť oddelenia je zameraná na štúdium difúznych a transformačných procesov prebiehajúcich na vnútorných povrchoch a hraniciach, ako aj v matrici. Fenomenologicky sa orientuje hlavne na segregačné procesy, ktoré majú vplyv na zmenu vlastností materiálov po termálnej expozícii (tepelné spracovanie, vysokoteplotná exploatácia pri vysokých tlakoch - creep, zváranie atď.) Následne sú študované mechanizmy degradácie materiálov, ako napr. termálne krehnutie, creepové poškodenie a porušovanie zvarových spojov. Z materiálového hľadiska boli za posledné roky skúmané predovšetkým nízko a stredne legované Cr-Mo ocele a ich zvarové spoje pre energetický priemysel. 


V súčasnosti riešené témy

 • Feritické a austenitické ocele a zvarové spoje - mechanické vlastnosti, mikroštruktúra a jej degradácia počas žíhania/exploatácie
 • Vplyv žíhania na mikroštruktúru zvarových spojov a ohybov 
 • Subštruktúra a vývoj sekundárnych fáz počas dlhodobého žíhania a vysokoteplotnej exploatácie
 • Termodynamické výpočty rovnovážnych fáz v študovaných systémoch
 • Kinetika segregácie povrchovo aktívnych prvkov v oceliach
 • Štúdium synergického účinku segregácie fosforu a precipitácie karbidov v oceliach
 • Doplnenie databázy a verifikácia parametrov pre termodynamické výpočty a modelovanie systémov s bórom (Fe-B-X) za použitia laboratórne pripravených zliatin metódou Calphad (základný výskum)
Témy sú riešené v rámci projektov
 • Degradácie a porušovanie heterogénnych zvarových spojov P92/316H s prídavným materiálom na báze Ni (VEGA 2/0128/10)
 • Termodynamický opis systémov B-C a Fe-B-C (VEGA 2/0042/09)
 • Modelovanie ternárneho systému Fe-B-C a termálne krehnutie - príspevok k štúdiu Cr-Mo ocelí (MVTS APVV SK-SI-0029-08 Slovinsko)

Ďalšie aktivity

 • Riešenie aktuálnych problémov pre priemysel (podľa potreby/dopytu) 
 • Vedenie creepového laboratória a realizácia creepových testov
Vybrané publikácie:
 • PERHÁČOVÁ, J. - VÝROSTKOVÁ, A. - ŠEVC, P. - JANOVEC, J. - GRABKE, H.J.: Phosphorus Segregation in CrMoV Low-Alloy Steels. Surface Science, 454-456, 2000, s.642-646
 • HOMOLOVÁ, V. - JANOVEC, J. - ZÁHUMENSKÝ, P. - VÝROSTKOVÁ, A.: Influence of Thermal-Deformation History on Evolution of Secondary Phases in P91 Steel. Materials Science and Engineering A, 349, 2003, s.306-312
 • MANDZIEJ, S.T.- VÝROSTKOVÁ, A.:  Evolution of Cr-Mo-V Weld Metal Microstructure during Creep Testing – Part 1: P91 Material. Welding in the World, 52, 2008, 1/2, s.3-26
 • VÝROSTKOVÁ, A.- HOMOLOVÁ, V. - PECHA, J. – SVOBODA, M.: Phase Evolution in P92 and E911 Weld Metals during Annealing, Materials Science and Engineering A, 480, 2008, s.289-298
 • BLACH, J. - FALAT, L. - ŠEVC, P.: Fracture Characteristics of Thermally Exposed 9Cr-1Mo Steel after Tensile and Impact Testing at Room Temperature. Engineering Failure Analysis, 16, 2009, s.1397-1403
 • FALAT, L. - VÝROSTKOVÁ, A. - HOMOLOVÁ, V. - SVOBODA, M.: Creep Deformation and Failure of E911/E911 and P92/P92 Similar Weld-Joints. Engineering Failure Analysis, 16, 2009, s.2114-2120

UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk