Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Oddelenie mikroštruktúrneho inžinierstva ocelí | imrsas.sk


Oddelenie mikroštruktúrneho inžinierstva ocelí[Zoom ]

Vedúci:

Zástupca:

Členovia:
 • Ing. Mgr. Ladislav Ceniga, PhD.
  ( mail lceniga(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 432 )
 • Ing. Jozef Maruš
  (mail jmarus(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 482 )
 • Mgr. Ivan Petryshynets, PhD.
  ( mail ipetryshynets(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 448 )
 • Ing. Mária Podobová, PhD.
  ( mail mpodobova(at)imr.saske.sk,tel +421-55-7922 447 )
 • Ing. Viktor Puchý, PhD.
  ( mail vpuchy(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 447 )
 • Ing. Yuriy Sidor, PhD.
  ( mail ysidor(at)imr.saske.sk, tel NV )
 • Ing. Martin Šebek, PhD.
  ( mail msebek(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 448 )


Zameranie 

Microstructural Engineering of SteelsVedecké oddelenie sa zameriava na teóriu štruktúrotvorných procesov v oceliach pri termických a termicko-deformačných expozíciách. Skúma zákonitosti pohybu hraníc zŕn, tepelne a deformačne aktivovaný rast a celkovú kinetiku rastu zŕn, vrátane interakcie so sekundárnou fázou a prímesnými prvkami. Získava nové poznatky v oblasti reštauračných procesov, zameriava sa na dynamické a statické zotavenie a rekryštalizáciu pri deformácii za tepla a po deformácii za studena.Skúma mechanizmy selektívneho rastu zŕn a tvorbu kryštalografických textúr. Uskutočňuje plastometrickú simuláciu termicko-deformačných procesov a interpretuje napäťovo-deformačné pomery v kontexte subštruktúrnych zmien.Navrhuje principiálne nové technologické postupy prípravy mikroštruktúrne a textúrne multivrstvených ocelí. Orientuje sa na všetky základné typy nízkouhlíkových ocelí (konštrukčné, hlbokoťažné, elektrotechnické, multifunkčné).

Metodiky

 • matematické modelovanie
 • krutová plastometria, plastometrická simulácia
 • experimentálna simulácia teplotne-časových expozícií v kontrolovaných atmosférach
 • svetelná mikroskopia
 • obrazová analýza 
 • transmisná a REM mikroanalýza, EBSP
 • Rtg. analýza, ODF funkcia 
 • analýza kryštalografickej orientácie a kryštalografickej textúry 
 • nanoindentačné metódy
 • DSC, DTA,  DTG analýzy

Projekty:


Vybrané publikácie:

 • „Grain Growth Phenomena and Heat Transport in Non-Oriented Electrical Steels”, SIDOR, J. - KOVÁČ, F. - KVAČKAJ, T.: Acta Materialia, 55, 2007, č.2, s.1711-1722

 • „Strain-Induced Grain Growth in Non-Oriented Electrical Steels”, KOVÁČ, F. - STOYKA, V. - PETRYSHYNETS, I.: Journal  of Magnetism and Magnetic Materials, 320, 20, 2008, s. E627-E630

 • „Study of Secondary Recrystallization in Grain-Oriented Steel Treated under Dynamical Heat Treatment Conditions”, STOYKA, V. -  KOVÁČ, F. -  JULIUS, B.: Metalurgija, 48, č. 2, 2009

 • „Influence of Temperature Conditions on Structural Formation of TRIP Steel“, KVAČKAJ, T. - MOLNÁROVÁ, M. - MIŠIČKO, R. - FUJDA, M. - SÜLLEIOVÁ, K. - BESTERCI, M.: "IFHTSE 2007", 16th IFHTSE Congress, Brisbane, Australia, 30.10.-1.11. 2007

 • „Influence of Controlled Thermo-Mechanical Processing on TRIP Steel Structure and Properties“, KVAČKAJ, T. - MOLNÁROVÁ, M. - MIŠIČKO, R. - FUJDA, M. - BIDULSKÁ, J. - KVAČKAJ, R. - KOČIŠKO, R.: "ICSMA 2009", 15th International Conference on Strength of Materials, Dresden, Germany, 16.-21. 8. 2009, s. 28

 • „Texture Evolution in Fe-3% Si Steel Treated under Unconventional Annealing Conditions“, STOYKA, V. -  KOVÁČ, F. - STUPAKOV, O. - PETRYSHYNETS, I.:  Materials Characterizations,  (2010), doi: 10.1016/j.matchar.2010.06.020

 • „Determining the True Stress-Strain Relationship by Depth Sensing Indentation on Two Structural Materials“, GAVENDOVÁ, P. - ZUBKO, P. - PEŠEK, L. - BLÁHOVÁ, O.: Chemické Listy, 104, 2010, s. 310-313
UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk