Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Oddelenie mikroštruktúry a mechanických vlastností ocelí | imrsas.sk


Oddelenie mikroštruktúry a mechanických vlastností ocelí[Zoom]

Vedúci:

Zástupca: Členovia:
  • Ing. Iveta Sinaiová
    ( mail isinaiova(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 433 )

Oblasť výskumu

Vedecké oddelenie sa zameriava na základný výskum tvorby a vývoja mikroštruktúry ocelí s prednostnou orientáciou na definovanie vplyvu mikroštruktúry a chemického zloženia na pevnostné, plastické a lomové vlastnosti, vrátane ich predikcie a stanovaenie životnosti a spoľahlivosti materiálov v reálnych prevádzkových podmienkach. Prispieva k teórii podstaty pevnostných, plastických a lomových vlastností ocelí jedno- až multifázivých ocelí, vrátene ocelí gradientného typu (povlakované). V súčasnosti je výskum vedeckého oddelenia primárne zameraný na vývoj nových nízkouhlíkových ultra vysokopevných oceľových plechov a rovnako tak na vyšetrenie možností optimalizácie vzťahu medzi pevnostno-plastickými a únavovými vlastnosťami ocelí, včítane využitia technológií povrchového inžinierstva.


Projekty

  • VEGA projekt č. 2/0195/09, "Únavové vlastnosti nízkouhlíkových ultra vysokopevných pokrokových ocelí", (2009-2011)
  • APVV projekt  č. APVV-0629-06, "Dizajn moderne koncipovaných ocelí na základe charakteristík lisovateľnosti", (2007-2010)
  • VEGA projekt č. 2/6206/26 "Vývoj progresívnych ocelí pre automobilový priemysel", (2006-2008)
  • VEGA projekt  č. 2/4174/04 "Vplyv fázovej transformácie a chemického zloženia na štruktúru a degradáciu plasticity nízkouhlíkových ocelí pri vysokých teplotách", (2004-2006)
  • VEGA projekt č. 2/3221/23 "Zinkové ochranné povlaky na oceľových plechoch určených pre automobilový priemysel", (2003-2005)

Spolupráca

Spolupráca s praxou je obecne zameraná na aplikovanie fyzikálno-metaurgických poznatkov pre optimalizáciu výrobných postupov a technológií pri výrobe oceľových plechov a ich následného tepelného spracovania v nasledujúcich oblastiach:

  • Konštrukčné, mikrolegované a dvojfázové ocele
  • Povlakované plechy a pásy pre automobilový priemysel včítane najprogresívnejších typov vyvíjaných ocelí

Výskum vo vyššie uvedených oblastiach je hlavne realizovaný v spolupráci s U.S. Steel Košice, s.r.o.

Vybrané publikácie

• ROSENBERG, G.: The Size of Plastic Zone and Fatigue Crack  Growth Behavior of Three Forms of Ti-6Al-2.5Mo-1.5Cr Alloy. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,  21, 1998, s.727-739

• ROSENBERG, G.: Effect of Grain Size on the Fatigue Crack Growth in Steels at Temperatures 295 and 77K. The Iron and Steel Institute of Japan, ISIJ International, 43, 2003, 10, s.1652-1657

• ROSENBERG, G.: Fatigue Limit and Growth of Small Cracks in Notched Specimen. Metalurgija, 40, 2001, 1, s.13-18

• ROSENBERG, G.: Influence of Annealing on Structure and Fatigue Properties of Microalloyed Steel. Communication, 4, 2006, s.51-56

• DŽUPON, M - PARILÁK, L - KOLLÁROVÁ, M. - SINAIOVÁ. I.: Dual Phase Ferrite-Martenl.: Dual   Phase Ferrite-Martensitic Steel Micro-Alloyed with V-Nb. Metalurgija, 46, 2007, 1, s.15-20UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk