Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Vzdelávanie a technologické prevedenie | imrsas.sk


Vedecká výchova a technologické prevedenie

Zoznam seminárov

2016DátumPrednášajúci
Názov prednášky

31.03.2016

Slávnostné zasadnutie ÚR a VR ÚMV SAV pri príležitosti 60 rokov ústavu

24.03.2016
P.Ševc
Prejavy pôsobenia vodíka v oceliach pre energetický priemysel

24.03.2016
L.Čiripová
Modelovanie fázových diagramov ternárnych systémov s bórom

23.03.2016
M.Džupon
Žiarové zinkovanie a lomy konštrukcií

22.03.2016
J.Kepič
Degradácia štruktúry a vlastností heterogénnych zvarových spojov pre aplikácie v energetickom priemysle

22.03.2016
V.Homolová
Tvorba termodynamických databáz - modelovanie fázových diagramov ternárnych systémov s bórom

11.02.2016
M.Mannsberger
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) - an advanced materials characterization
technique for surface and interface analysis

14.01.2016
P.Jóvari
Short range order in Cu-Zr based metallic glasses

            

2015DátumPrednášajúci
Názov prednášky


10.12.2015
E.Múdra
Príprava a charakterizácia mikro/nano vlákien vyrobených pomocou metódy electrospinning

10.12.2015
V.Homolová
Tvorba termodynamických databáz - modelovanie fázových diagramov ternárnych systémov s bórom

09.12.2015
V.Girman
SLTEM v roku 2015

04.12.2015

Výročný seminár ÚMV SAV

03.12.2015
M.Kupková
Biologicky odbúrateľné materiály pripravené práškovými technológiami

03.12.2015
V.Puchý
Laserová modifikácia magnetických domén v zrnovo orientovaných elektrotechnických oceliach a spekanie kompozitných materiálov pomocou SPS

26.11.2015
D.Jakubéczyová
Výskum vlastností a procesov degradácie nanokompozitných PVD povlakov na nástrojoch práškovej a konvenčnej metalurgie

30.10.2015
Z.Pramuková
Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti biomateriálov na báze nitridu kremičitého

16.10.2015
I.Dlouhý
Lomové chování kompozitů s křehkou matricí

16.10.2015
Doktorandi
Seminár doktorandov

13.08.2015
S.Grasso
Densification of ceramics assisted by electromagnetic fields

02.07.2015
M.Durišin
Charakterizácia štruktúry amorfných a nanokryštalických materiálov

27.05.2015
G.Lathus
Soft X-ray spectrometry, FEG SEM 7800F Prime, JEOL ESCA and JEOL Auger microscope

24.04.2015
J.Janovec
Komplexné kovové zliatiny

09.04.2015
J.Szabó
Teplotná stabilita štruktúry práškových kompozitov na báze medi

02.04.2015
D.Németh
Matematické modelovanie nanoindentácie v kompozitných systémoch

26.03.2015
T.Csanádi
Deformation characteristics of WC-Co studied by nanoindentation and micropillar compresion

25.02.2015
M.Strečková
Magneticky mäkké kompozity na báze core/shell práškových častíc
 19.02.2015 L.FalatZvarové spoje martenzitických žiarupevných ocelí pre vysokoúčinné kotlové zariadenia
2014DátumPrednášajúci
Názov prednášky

11.12.2014
A.Výrostková
Využitie poznatkov výskumu v praxi

11.11.2014
N.Q.Chinh
Mathematical description of indentation creep and its application for the determination of strain rate sensitivity

06.11.2014
A.Kovalčíková
Odolnosť voči opotrebeniu a oxidácii keramických SiC a Si3N4 keramických materiálov


Z.Pramuková
Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti biomateriálov na báze nitridu kremičitého

23.10.2014
A.Zeleňák
Spekané biologicky odbúrateľné materiály na báze práškového železa

16.10.2014
E.Múdra
Nanospider NS LAB 200 a princíp elektrostatického zvlákňovania rôznych materiálov do výslednej štruktúry mikro/nano vláknien

09.10.2014
T.Csanádi
Orientation dependent deformation and fracture of WC crystallites under nanoindentaion and micropillar compression


M.Novák
Metódy hodnotenia nanomechanických a tribologických vlastností vysokotrvrdých povlakov na báze W-C


D.Balga
Q-sklá: Nový typ materiálu?


T.Sopčák
Mechanizmus zrážania bioaktívnych skiel na báze CaO-SrO2-P2O5 pripravených sól-gél metódou


P.Repovský
Modelovanie fázových diagramov systémov s bórom


J.Szabó
Teplotná stabilita štruktúry práškových kompozitov na báze medi


D.Németh
Matematické modelovanie dentálnych implantátov a nanoindentácie


P.Hviščová
Technológia prípravy a mechanické vlastnosti keramických povlakov


J.Balko
Vplyv nanofáz na báze uhlíka a hexagonálneho BN na tribologické vlastnosti kompozitov s Si3N4 matricou


M.Ďurišin
Príprava amorfnej zliatiny Zr65Cu17.5Ni10Al7.5 a jej teplotná stabilita

26.09.2014
V.Girman
Mikroskop JEOL 2100F v našich službách


V.Hrabčáková
Príprava preparátov pre náš mikroskop

25.09.2014
J.Blach
Vplyv vodíka na porušovanie a vzhľad lomu zvarových spojov žiarupevných ocelí pre energetické zariadenia po ťahovom namáhaní pri teplote okolia

17.09.2014
P.J.Plaza-González
Microwave division ITACA research institute summary of R&D activities

12.06.2014
J.Ďurišin
Teplotná stabilita nanokryštalických materiálov

22.05.2014
R.Shvab
High temperature properties of PM component for turbocharger applications

10.04.2014
Z.Vilčeková
Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti biomateriálov na báze nitridu kremičitého

03.04.2014
D.Balga
Atómová štruktúra kovových skiel a ich teplotná stabilita

27.03.2014

Transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe v rámci projektu PROMATECH

20.03.2014
G.Rosenberg
Vývoj dvojfázovej ocele s pevnosťou 1000 MPa určenej pre tvárnenie za studena

13.03.2014
P.Repovský
Modelovanie fázových diagramov systémov s bórom

06.03.2014
T.Sopčák
Vplyv prídavku fázy na báze bioskla na vlastnosti kompozitných kalcium fosfátových sysrémov
 27.02.2014M.BesterciVplyv disperzných častíc na formovanie štruktúry a vlastností nanokompozitov metódou SPD

 


2013DátumPrednášajúciNázov prednášky

10.12.2013
(PROMATECH)
Máte dobrý nápad? Čo s ním ďalej?

05.12.2013
M.Kašiarová
Oblasti využitia keramických materiálov

28.11.2013
I.Petryshynets, V. Puchý
Nové postupy prípravy Fe-Si zliatin pre moderné aplikácie

21.11.2013
B.Ballóková
Vplyv disperzných častíc na formovanie štruktúry a vlastnosti nanokompozitov na báze Mg pripravených metódou IPD

14.11.2013
R.Štulajterová,
M.Giretová
Príprava a vlastnosti biokompozitných systémov a in-vitro charakterizácia

24.10.2013
R.Bureš
Funkčné kompozitné materiály

14.10.2013
P.Hviščová
Technológia a mechanické vlastnosti keramických povlakov

13.09.2013
T.Csanádi
Macroscopic and microscopic descriptions of plastic behavior of FCC metals over a wide range of strain and temperature

22.08.2013
A.Duszová
Micro/nano tribology and indentation of WC - based materials

16.08.2013
R.Macko
Posúdenie náchylnosti  Cr-Mo(Ni) ocelí a ich zvarov na vodíkové krehnutie

09.08.2013
J.Kepič
Degradácia štruktúry a vlastností zvarových spojov progresívnych žiaruvzdorných ocelí

12.07.2013
P.Gavendová
Deformačne indukovaný selektívny rast zŕn v elektrotechnických oceliach

06.06.2013

Vyhodnotenie súťaže mladých vedeckých pracovníkov

18.04.2013M.ĎurišinCharakterizácia štruktúry amorfných a nanokryštalických materiálov

11.04.2013A.ZeleňákSpekané materiály s mikrogradientnou štruktúrou


J.BalkoTribological properties of brittle composite systems

28.02.2013D.S.PetrovičInvestigation of Fe-Si-X-Y alloys for NOES sheets by means of surface characterization and thermal analysis
2012DátumPrednášajúciNázov prednášky

19.12.2012ved.odd.Výročný seminár ÚMV SAV

06.12.2012Ľ.MedveckýBiomateriály na báze kalcium fosfátov

29.11.2012R.ShvabHigh temperature properties of PM components for turbocharger applications

03.10.2012Ch.TokamanisDevelopments in nanoscience-nanotechnologies: a European perspective and innovation strategy

31.05.2012J.Dusza a i.Spoločné laboratórium TEM na báze "JEM-2100F" v Košiciach

17.05.2012R.PorebaComposition - properties relationship of polycarbonate based polyurethanes and their nanocomposities


L.KoberaPrincipy a možnosti NMR spektroskopie pevného stavu

19.04.2012P.HorňákInfluence of deposition conditions of nanocomposite PVD coatings on their nanohardness and tribological properties

30.03.2012Linggang ZhuStructural and phase stability of Ti-V-Cr alloy: first principles study

22.02.2012K.SakslVyužitie RTG absorbčnej spektroskopie pri štúdiu nanomateriálov


M.SopkoCharakteristika nanočastíc na báze Fe, vyrobených precipitáciou z tuhej fázy

16.02.2012M.SulowskiThe processing of low carbon Mn sintered steels

07.02.2012A.Výrostková, F.DorčákováZvýšenie kvality využívania sofistikovaných zariadení a metód vo výskume a výučbe na ÚMV SAV

02.02.2012M.S.HussainDevelopment of free machining new alloy based on Ti-6246

19.01.2012
Systém Nikon/Confovis pre mikroskopiské konfokálne zobrazovanie reliéfnych povrchov

17.01.2012Ved. odd.Výročný seminár ÚMV SAV
 

2011DátumPrednášajúciNázov prednášky

01.12.2011M.HrubovčákováMikrochémia interfázových oblastí spekaných mikroštruktúr spekaných vysokopevných ocelí

26.10.2011Z.SpotzComplex study of microstructure of difficult-to-machine alloys

14.09.2011M.VarcholaVplyv vonkajších faktorov na stabilitu mikroštruktúry a vlastnosti mikro a nanokompozitov Al-Al4C3

30.08.2011P.RokickiAnalysis of high-speed machining titanium and nickel alloys

23.06.2011A.MiškováKompaktizácia a vlastnosti práškových mikrokompozitných materiálov

16.06.2011E.CsehováMechanical properties of Al2O3-SiC nanocomposites

09.06.2011V.PuchýMicrostructure and properties of ceramic nanocomposites reinforced with carbon nanotubes

19.05.2011workshopNové materiály a ich povrchové vlastnosti

31.03.2011D.ŠimekVyužití rtg. difrakce k charakterizaci pevnosti ferriticko-perlitické ocele jako nástroj pro optimalizacivalcovaciho procesu

22.03.2011doktorandiSeminár doktorandov

17.02.2011P.Shykula

Master Alloys in Powder Metallurgy


18.01.2011ved.odd.Prezentácia výsledkov vedeckej práce v roku 2010

2010DátumPrednášajúciNázov prednášky

 

14.10.2010

13.10.2010

07.10.2010

28.05.2010

27.05.2010

M.Varchola

K.Saksl a i.

L.Fusová

fa MTM, Ltd.

K.Saksl

Texture analysis of dispersion strengthened Al-Al4C3 material by XRD method

XFEL - svetlo budúcnosti je na dosah a Slovensko bude pri tom

Kvantitativní hodnocení opotřebení řezných nástrojů po obrábění těžkoobrobitelných slitin

Modern Methods of Materials Characterization in the Nanoscale

Structure and stability of rapidly solidified alloys

 13.05.2010F.LofajMikronanoindentor na ÚMV SAV
 09.04.2010M.Ferdinandy Vplyv mechanizmu vzniku vrstiev nanášaných PVD metódami na ich štruktúru a vlastnosti
 09.04.2010E.CsehováMechanical properties of Al2O3 + SiC nanocomposites
 09.04.2010V.Puchý Microstructure and properties of ceramic nano-composites reinforced with carbon nanofibres and nanotubes
 09.04.2010A.MiškováKompaktizácia a vlastnosti práškových mikrokompozitných materiálov
 01.03.2010J.DuszaHow to write scientific publications?
 28.01.2010M.ŠpirkováOrganic-Inorganic Nanocomposites
 21.01.2010ved.odd.Prezentácia najvýznamnejších výsledkov za jednotlivé oddelenia
 15.01.2010J.DuszaKontaktné mechanické vlastnosti konštrukčných keramických materiálov
 
2009DátumPrednášajúci
Názov prednášky
 24.09.2009 L.FalatMikroštruktúra a creep heterogénnych α/γ zvarových spojov
 24.09.2009 K.BurikováŠtruktúrna podstata multifázových ocelí
 11.06.2009 M.MolnárováVplyv plastických deformácií za tepla na vlastnosti viacfázových ocelí
 23.04.2009P.TatarkoMechanické vlastnosti neoxidovej keramiky s netradičnými prídavkami spekania
 05.02.2009M.KabátováIniciácia, subkritický rast a šírenie trhlín pri statickom a únavovom namáhaní spekanej ocele Fe-1.5 Cr-0.2 Mo-0.7 C
 29.01.2009H.Bruncková The influence of sols at sol-gel synthesis on the microstructure thin PZT films prepared spin-coating method

2008DátumPrednášajúci
Názov prednášky
 11.12.2008 A.UludagHigh Temperature Properties of Sialon Ceramics
 04.12.2008 F.DorčákováInformácie o novej výzve ŠF: „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií ( OPVaV -2008/2.2/01-SORO)“
 04.12.2008 L.HegedüsováKontaktná pevnosť a únava keramických materiálov
 20.11.2008D.JakubéczyováSpôsoby hodnotenia PM nástrojových ocelí povrchovo upravených PVD-metódou
 13.11.2008P.RokickiStructure and Properties of Zn0.1wt.%Cu0.1wt.%Ti and Zn0.15wt.%Cu0.075wt.%Ti Single Crystals
 13.11.2008Z.SpotzResearch in to Possibility of Increasing Service Life of Bearings via Surface Treatement
 06.11.2008L.Falat Microstructure and Creep Dissimilar α/γ Weld-Joint
 06.11.2008I.Petryshynets Strain Induced Grain Boundary Migration in Electrotechnical Steels
 30.10.2008V.StoykaGrain Boundary Motion and Microstructure Designing in Progressive Electrical Steels
 23.10.2008J.ŠpakováIndentačné metódy štúdia vlastností konštrukčných keramických materiálov
 16.10.2008P.HvizdošSeminar from P.Hvizdoš’s Stage at the Universität Politechnica de Catalunya in Barcelona
 09.10.2008K.BuríkováŠtruktúrna podstata multifázových ocelí
 09.10.2008J.DuszaInformácia o projektoch 7. RP a EÚ ŠF, do ktorých je ÚMV SAV zapojený
 15.05.2008K.Saksl Nové možnosti zapojenia SR do „Large Scale Facilities“

2007DátumPrednášajúci
Názov prednášky
 06.12.2007 V.Stoyka Grain Boundary Motion and Microstructure Designing in Progressive Electrical Steels
 06.12.2007 L.ČajkováStrength and Toughness of Modern Highstrength Sintered Steels
 26.10.2007M.DžubinskýMaterials Research in the EU´s 7 th Framework Programme
 04.10.2007V.HomolováFe-B-V System - Modelling of Phase Diagram
 27.09.2007I.PetryshynetsModern Facilities in Advanced Characterisation Techniques
 13.09.2007L. HegedüsováContact Strength of Brittle Materials
 13.09.2007A.KovalčíkováMechanical Properties of Silicon Carbide – Silicon Nitride Composites
 25.05.2007L.HegedüsováKontaktná pevnosť a únava krehkých materiálov
 26.04.2007B.BallókováMeranie mikroštruktúrnych parametrov kompozitov na báze MoSi2 metódou SANS
 26.04.2007M.BesterciPoznatky z konferencie Micro- and Nano-Technology, March 14-16, 2007, Vienna, Austria
 19.04.2007K.SakslPrezentácia pracoviska HASYLAB/DESY - veda, výskum, možnosti spolupráce
 12.04.2007

H.Bruncková,
Ľ.Medvecký

Piezoelektické materiály. Biomateriály
 29.03.2007E.Dudrová
E.Hryha
Studing of the Microstructure Contaminations Development in the Iron Powder Compacts Using Modern Approaches
 22.03.2007

M.Kollárová
M.Džupon

Hlava dierovacieho tŕňa pre Železiarne Podbrezová a.s.
 15.03.2007A.VýrostkováCOST – Action 536, Goals and Our Contribution
22. 3.2007 
 01.03.2007J.DuszaIntroduction to Nanoscience and Nanotechnology
 08.02.2007F.KováčColumnar Microstructure Development in Non-Oriented Electrical Steels, Sino-Slovak Scientific and Technological Cooperation
 01.02.2007F.LofajJoint Research Centre Európskej komisie – výsledky pobytu NDT a mikroštruktúra kontajnerov pre dlhodobé uchovávanie vyhoreného jadrového paliva
 25.01.2007M.BesterciMechanical Properties and Microstucture, Development in Nanocopper by Severe Plastic Deformations

2006DátumPrednášajúci
Názov prednášky
 07.12.2006M.KollárováÚloha inhibítorovej vrstvy Fe-Al v povlakoch žiarovo pozinkovaných oceľových plechov – príspevok z vedeckej konferencie „Vrstvy a povlaky 2006“, Rožnov pod Radhoštěm


M.FerdinandyRozšírenie možností PVD procesov o PE CVD sublimáciou karbonylov kovov – príspevok z vedeckej konferencie „Vrstvy a povlaky 2006“, Rožnov pod Radhoštěm


E.HryhaThe Sintering Behaviour of Fe-Mn-C Powder System, Correlation between Thermodynamics and Sintering Process, Mn Distribution, Microstucture -príspevok z vedeckej konferencie „2006 Powder Metallurgy World Congress & Exhibition, Korea“
 12.10.2006J.DuszaFracture and Fractography of A Si3N4-SiC Micro/Nano Composite
UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk