Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Progresívne ocele | imrsas.sk


Progresívne ocele
Aktivity v oblasti progresívnych ocelí (Oddelenie mikroštruktúry a mechanických vlastností ocelí, Oddelenie mikroštruktúrneho inžinierstva ocelí a Oddelenie difúznych a transformačných procesov v kovových systémoch) sa zameriavajú na výskum tvorby a vývoja mikroštruktúry ocelí počas tepelného a tepelno-deformačného spracovania. Cieľom je analyzovať a definovať vplyv mikroštruktúry a chemického zloženia na pevnostné, deformačné a lomové vlastnosti, vrátane predikcie životnosti a spoľahlivosti ocelí pri rôznych pracovných podmienkach.
Oblasť výskumu tejto skupiny zahŕňa:
a) javy pohybu zŕn, tepelne a deformačne aktivované procesy rastu zrna, kinetiku a vývoj mikroštruktúry, interakciu hraníc so sekundárnymi fázami a legujúcimi prvkami, dynamické a statické uzdravenie, rekryštalizáciu po procesoch valcovania za tepla a studena. Pre nízkouhlíkové viacvrstvové ocele sa vyvíja nový technologický spôsob riadenia textúry a mikroštruktúry;
b) analýzu napäťovo-deformačných procesov v rôznych mikroštruktúrach a teoretické problémy lomovej mechaniky jedno- a multifázových ocelí, vrátane gradientného typu (povlakované). Študuje sa tiež vplyv vysokej miery plastickej deformácie na pevnostné, plastické a lomové vlastnosti nanoštruktúrnych materiálov;
c) difúzne a transformačné procesy na vnútorných povrchoch a hraniciach, zamerané na javy segregácie a precipitácie, ktoré ovplyvňujú zmeny vlastností po tepelnom spracovaní, dlhodobej tepelnej expozícii, creepe, zváraní atď. Skúmajú sa tiež mechanizmy degradácie materiálov, napr. skrehovanie, poškodenie creepom, predčasné lomy zvarových spojov.

UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk