História

Predchodcom Ústavu bolo Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie SAV pri Technickej univerzite v Košiciach, ktoré bolo založené roku 1955. V roku 1970 sa stal samostatným ústavom Slovenskej akadémie vied ako Ústav experimentálnej metalurgie.  Pôvodne sa na ústave riešili úlohy výskumu a vývoja v oblasti práškovej metalurgie a valcovaných nízkolegovaných ocelí. Postupne sa začal orientovať na výskum a vývoj moderných progresívnych materiálov. Odrazom tohto vývoja bola aj zmena názvu ústavu v roku 1992 na Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (ÚMV SAV). V súčasnosti je ÚMV SAV  jedným z vedúcich ústavov na Slovensku s dobrou medzinárodnou spoluprácou.


UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk