Oznamy

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky ÚMV SAV Košice a vedúceho organizačnej zložky / vedúcej organizačnej zložky ÚMV SAV Košice
Folder Dokumenty


rok2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hľadať
Filtrovanie -       

Strana   0-10|    počet záznamov: 1.

1.
31. august 2017.
Udalosti
Oznámenie

Miesto konania: Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, Košice, miestnosť č. 101
Obhajoby doktorandských dizertačných prác >>

Strana   0-10|    počet záznamov: 1.

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk