Vedecká divízia 2


VD2 - Divízia keramických a nekovových systémov

vedúci divízie: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.


UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk