Vedecká divízia 3

VD3 - Divízia funkčných a hybridných systémov

vedúci divízie: Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk