Sekretariát

Manažment ÚMV SAV
Sekretariát - Úsek administratívnej podpory
Adresa
Riaditeľ:

RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.
tel +421-55-7922 401, 464
fax +421-55-7922 408 
mail phvizdos(at)saske.sk

Zástupcovia:

Ing. Karel Saksl, DrSc.
tel +421-55-7922 457
fax +421-55-7922 408 
mail ksaksl(at)saske.sk

RNDr. Ján Mihalik
tel +421-55-7922 403
fax +421-55-7922 408
mail jmihalik(at)saske.sk

Predseda vedeckej rady:

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
tel +421-55-7922 451, 460 
fax +421-55-7922 460
maillmedvecky(at)saske.sk 

Podpredseda vedeckej rady:

Ing. Ladislav Falat, PhD.
tel +421-55-7922 447
fax +421-55-7922 408
maillfalat(at)saske.sk
Vedúca:
Jana Torkošová

tel +421-55-7922 402
fax +421-55-7922 408
mail imrsas(at)saske.sk

Zástupkyňa:

Terézia Rácová

tel +421-55-7922 404
fax +421-55-7922 408 
mailtracova(at)saske.sk

Kontakt:
ÚMV SAV, v.v.i.
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovensko

tel +421-55-7922 402
fax +421-55-7922 408
mail imrsas(at)saske.sk

">Mapa">:UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk