Úsek administratívnej podpory

Úsek administratívnej podpory


  • Sekretariát
  • Knižnica
  • Redakcia časopisu Powder Metrallurgy Progress
  • Útvar projektovej podpory
  • Upratovacia a vrátna služba

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk