Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. - nová web stránka je na adrese umv.saske.sk

Na novú web stránku budete presmerovaný za 30 sekúnd


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\xampp\htdocs\index.php:8) in C:\xampp\htdocs\authsession.php on line 2
Európske RP projekty a projekty štrukturálnych fondov EÚ | imrsas.sk


Európske RP projekty a projekty štrukturálnych fondov EÚ

Európske projekty

Názov projektu: Höganäs - Chair
Program: Höganäs Chair
Koordinátor: Höganäs AB Švédsko
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Doc.Ing. Eva Dudrová, CSc.
Realizovaný: 06/2011 - 06/2014


Názov projektu: Ponorenie sa do sveta výskumu prostredníctvom umenia
Program:  7RP-05, e.č.p. 26656
Koordinátor: UNIVPM
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Realizovaný: 03/2011 - 02/2013


Názov projektu: Inovatívne materiálne riešenia pre oblasť dopravy, energie a biomedicíny pomocou posilnenia integrácie a zvýšenia dynamiky výskumu v KMM-VIN
Program: 7RP-06, e.č.p. 290526
Koordinátor: European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials, AISBL
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Realizovaný: 02/2012 - 01/2015

Projekty štrukturálnych fondov EÚ


"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"


Názov projektu: Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie "PROMATECH"
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220220186
Koordinátor: Slovenská akadémia vied
Trvanie projektu: 30.8.2013 - 31.7.2015


Názov projektu: Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220220032
Koordinátor: Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice
Trvanie projektu: 1.1.2010 - 31.3.2012


Názov projektu: Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: RNDr. František Kováč, CSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220220037
Koordinátor: Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice
Trvanie projektu: 1.1.2010 - 30.6.2012


Názov projektu: Nové materiály a technológie pre energetiku
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: RNDr. František Kováč, CSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220220061
Koordinátor: Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice
Trvanie projektu: 1.9.2010 - 31.8.2013


Názov projektu: Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220120035
Koordinátor: Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice
Trvanie projektu: 1.5.2010 - 30.4.2013


Názov projektu: Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220220053
Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach
Trvanie projektu: 1.1.2010 - 30.6.2013


Názov projektu: Zvýšenie kvality využívania sofistikovaných zariadení a metód vo výskume a výučbe ÚMV SAV
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Ing. Anna Výrostková, CSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26110230054
Koordinátor: Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice
Trvanie projektu 1.1.2012 - 31.12.2012


Názov projektu: Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: RNDr. František Kováč, CSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220220064
Koordinátor: Technická univerzita v Košiciach
Trvanie projektu: 1.6.2010 - 31.12.2013


Názov projektu: Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a slilikátové materiály
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Prof.RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220120056
Koordinátor: Ústav anorganickej chémie, SAV, Košice
Trvanie projektu 1.9.2010 - 31.8.2013

Názov projektu: Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
Evidenčné číslo projektu:: ITMS 26220120066
Koordinátor: Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Trvanie projektu: 15.11.2010 - 31.10.2013


Názov projektu: Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku
Zodpovedný riešiteľ na ÚMV SAV: Ing. Radovan Bureš, PhD.
Evidenčné číslo projektu:: NFP 26220220105
Koordinátor: Ústav materiálového výskumu, SAV, Košice
Trvanie projektu: 1.12.2010 - 31.3.2014


 

UMV SAV v.v.i. - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@saske.sk