AKTIVITY PROJEKTU

2018


2017


2016

  • 3. - 8. 7. 2016 Vyzvaná prednáška „Advances in powder metallurgy soft magnetic composite materials“ Ing. R. Bureša, CSc. na konferencii ISNNM – 2016 - 14th International symposium on novel and nano materials v Budapešti
  • 6. - 7. 10. 2016 pracovné stretnutie riešiteľov projektu MACOMA, ktoré sa konalo  v zariadení UVZ Herľany
  • 10. 11. 2016 Deň otvorených dverí na UMV SAV v Košiciach, Divízia funkčných a hybridných systémov, Ing. R. Bureš, CSc. a Ing. P. Kurek, prezentácia Laboratória mikrovnného spekania a kompaktizácie práškových materiálov.