News
Events
Seminar

The scientific seminar


On 22nd March, 2016 at 11,00 a.m. the scientific seminar will be held in the room no. 101 in the IMR SAS,  Watsonova 47, Košice


RNDr. Viera Homolová, PhD.:

"Tvorba termodynamických databáz - modelovanie fázových diagramov ternárnych systémov s bórom"

a

Ing. Ján Kepič, PhD.:


"Degradácia štruktúry a vlastností heterogénnych zvarových spojov pre aplikácie v energetickom priemysle"


The participation of the all academic staff is obligatory!

Date:22th march 2016.
Place:The room no. 101
File:
Image:

IMR SAS - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk