Uskutočnené akcie

19. jún 2018.
Oznam

Oznámenie o voľbe do Správnej rady

podrobne


31. august 2017.
Oznámenie

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

 Oznámenie

podrobne


12. máj 2016.
Seminár

 Seminár

podrobne


31. marec 2016.
Seminár

Seminár

podrobne


Úvod

Ústav materiálového výskumu SAV sa stal jedným z vedúcich inštitútov strednej Európy v oblasti práškových technológií/materiálov, nano-materiálov a kompozitov s keramickou matricou počas jeho 60-ročnej existencie. Vedecká orientácia ÚMV SAV (75 zamestnancov, z toho 3 profesori, 5 DrSc., 33 PhD.) je zameraná na rozvoj a skúšanie nových materiálov (fyzikálne a mechanické vlastnosti, deformácia a charakteristika lomu  rozličných materiálov pri nízkych, izbových a vysokých teplotách ) a nových technológií s aplikáciou  v doprave, energetike, informatike atď. Organizačná štruktúra ÚMV SAV je opísaná na Obr.1. - Podrobne


Cena mesta Košice pre Ústav materiálového výskumu SAV udelená v roku 2016


Hlavné oblasti výskumu:

Dôležité oblasti výskumnej činnosti ÚMV SAV:

Vedecká výchova
&
Technologické prevedenie

Najlepšie výsledky ÚMV SAV

Európske RP projekty a projekty
štrukturálnych fondov EÚ

Infraštruktúra výskumu


UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk